Sớ đầu đuôi miền nam thứ 2

Thứ hai
02-10-2023
TP Hồ Chí Minh
91 71
Đồng Tháp
92 13
Cà Mau
13 73
Thứ hai
25-09-2023
TP Hồ Chí Minh
49 17
Đồng Tháp
15 71
Cà Mau
64 43
Thứ hai
18-09-2023
TP Hồ Chí Minh
57 73
Đồng Tháp
74 80
Cà Mau
75 68
Thứ hai
11-09-2023
TP Hồ Chí Minh
99 81
Đồng Tháp
11 53
Cà Mau
02 64
Thứ hai
04-09-2023
TP Hồ Chí Minh
05 82
Đồng Tháp
49 10
Cà Mau
67 28
Thứ hai
28-08-2023
TP Hồ Chí Minh
25 20
Đồng Tháp
11 31
Cà Mau
96 51
Thứ hai
21-08-2023
TP Hồ Chí Minh
47 38
Đồng Tháp
65 02
Cà Mau
29 24
Thứ hai
14-08-2023
TP Hồ Chí Minh
91 54
Đồng Tháp
75 91
Cà Mau
01 91
Thứ hai
07-08-2023
TP Hồ Chí Minh
78 59
Đồng Tháp
50 83
Cà Mau
57 01
Thứ hai
31-07-2023
TP Hồ Chí Minh
25 22
Đồng Tháp
33 13
Cà Mau
79 92
Thứ hai
24-07-2023
TP Hồ Chí Minh
94 85
Đồng Tháp
77 71
Cà Mau
34 14
Thứ hai
17-07-2023
TP Hồ Chí Minh
95 57
Đồng Tháp
34 77
Cà Mau
01 59
Thứ hai
10-07-2023
TP Hồ Chí Minh
82 94
Đồng Tháp
26 10
Cà Mau
67 58
Thứ hai
03-07-2023
TP Hồ Chí Minh
26 40
Đồng Tháp
74 02
Cà Mau
87 13
Thứ hai
26-06-2023
TP Hồ Chí Minh
58 30
Đồng Tháp
09 76
Cà Mau
05 07
Thứ hai
19-06-2023
TP Hồ Chí Minh
80 38
Đồng Tháp
07 76
Cà Mau
89 63
Thứ hai
12-06-2023
TP Hồ Chí Minh
78 18
Đồng Tháp
70 58
Cà Mau
63 48
Thứ hai
05-06-2023
TP Hồ Chí Minh
02 47
Đồng Tháp
48 30
Cà Mau
74 94
Thứ hai
22-05-2023
TP Hồ Chí Minh
34 78
Đồng Tháp
77 13
Cà Mau
66 16
Thứ hai
15-05-2023
TP Hồ Chí Minh
81 90
Đồng Tháp
33 50
Cà Mau
85 45
Thứ hai
08-05-2023
TP Hồ Chí Minh
33 63
Đồng Tháp
03 69
Cà Mau
89 12
Thứ hai
01-05-2023
TP Hồ Chí Minh
62 27
Đồng Tháp
18 97
Cà Mau
12 47
Thứ hai
24-04-2023
TP Hồ Chí Minh
44 27
Đồng Tháp
87 37
Cà Mau
59 87
Thứ hai
17-04-2023
TP Hồ Chí Minh
03 63
Đồng Tháp
62 73
Cà Mau
40 26
Thứ hai
10-04-2023
TP Hồ Chí Minh
96 63
Đồng Tháp
80 73
Cà Mau
04 99
Thứ hai
03-04-2023
TP Hồ Chí Minh
90 07
Đồng Tháp
05 15
Cà Mau
81 25
Thứ hai
27-03-2023
TP Hồ Chí Minh
17 65
Đồng Tháp
27 49
Cà Mau
31 04
Thứ hai
20-03-2023
TP Hồ Chí Minh
90 35
Đồng Tháp
62 17
Cà Mau
10 59
Thứ hai
13-03-2023
TP Hồ Chí Minh
18 65
Đồng Tháp
99 22
Cà Mau
27 79
Thứ hai
06-03-2023
TP Hồ Chí Minh
75 47
Đồng Tháp
66 40
Cà Mau
71 18
Thứ hai
27-02-2023
TP Hồ Chí Minh
69 71
Đồng Tháp
73 88
Cà Mau
31 63
Thứ hai
20-02-2023
TP Hồ Chí Minh
59 31
Đồng Tháp
26 01
Cà Mau
51 71
Thứ hai
13-02-2023
TP Hồ Chí Minh
80 25
Đồng Tháp
59 67
Cà Mau
39 71
Thứ hai
06-02-2023
TP Hồ Chí Minh
53 96
Đồng Tháp
71 46
Cà Mau
45 91
Thứ hai
30-01-2023
TP Hồ Chí Minh
09 32
Đồng Tháp
71 15
Cà Mau
80 75
Thứ hai
23-01-2023
TP Hồ Chí Minh
33 47
Đồng Tháp
38 81
Cà Mau
11 16
Thứ hai
16-01-2023
TP Hồ Chí Minh
02 35
Đồng Tháp
50 00
Cà Mau
03 17
Thứ hai
09-01-2023
TP Hồ Chí Minh
03 34
Đồng Tháp
06 23
Cà Mau
14 01
Thứ hai
02-01-2023
TP Hồ Chí Minh
94 98
Đồng Tháp
32 77
Cà Mau
08 15
Thứ hai
26-12-2022
TP Hồ Chí Minh
14 73
Đồng Tháp
69 79
Cà Mau
80 69
Thứ hai
19-12-2022
TP Hồ Chí Minh
42 42
Đồng Tháp
68 32
Cà Mau
36 04
Thứ hai
12-12-2022
TP Hồ Chí Minh
32 43
Đồng Tháp
61 73
Cà Mau
48 38
Thứ hai
05-12-2022
TP Hồ Chí Minh
46 64
Đồng Tháp
53 72
Cà Mau
80 06
Thứ hai
28-11-2022
TP Hồ Chí Minh
67 28
Đồng Tháp
54 74
Cà Mau
03 54
Thứ hai
21-11-2022
TP Hồ Chí Minh
55 10
Đồng Tháp
10 39
Cà Mau
75 93
Thứ hai
14-11-2022
TP Hồ Chí Minh
74 81
Đồng Tháp
56 53
Cà Mau
03 15
Thứ hai
07-11-2022
TP Hồ Chí Minh
99 96
Đồng Tháp
59 12
Cà Mau
90 40
Thứ hai
31-10-2022
TP Hồ Chí Minh
83 55
Đồng Tháp
07 43
Cà Mau
77 03
Thứ hai
24-10-2022
TP Hồ Chí Minh
70 12
Đồng Tháp
24 58
Cà Mau
03 82
Thứ hai
17-10-2022
TP Hồ Chí Minh
12 76
Đồng Tháp
30 30
Cà Mau
31 14
Thứ hai
10-10-2022
TP Hồ Chí Minh
28 62
Đồng Tháp
50 23
Cà Mau
71 51
Thứ hai
03-10-2022
TP Hồ Chí Minh
52 20
Đồng Tháp
20 35
Cà Mau
48 53
Thứ hai
26-09-2022
TP Hồ Chí Minh
75 07
Đồng Tháp
61 92
Cà Mau
11 13
Thứ hai
19-09-2022
TP Hồ Chí Minh
06 22
Đồng Tháp
07 42
Cà Mau
25 83
Thứ hai
12-09-2022
TP Hồ Chí Minh
10 80
Đồng Tháp
47 94
Cà Mau
27 71
Thứ hai
05-09-2022
TP Hồ Chí Minh
72 23
Đồng Tháp
97 25
Cà Mau
35 64
Thứ hai
29-08-2022
TP Hồ Chí Minh
32 90
Đồng Tháp
32 04
Cà Mau
39 08
Thứ hai
22-08-2022
TP Hồ Chí Minh
58 43
Đồng Tháp
32 27
Cà Mau
73 56
Thứ hai
15-08-2022
TP Hồ Chí Minh
45 03
Đồng Tháp
79 37
Cà Mau
39 34
Thứ hai
08-08-2022
TP Hồ Chí Minh
91 44
Đồng Tháp
91 16
Cà Mau
39 13
Thứ hai
01-08-2022
TP Hồ Chí Minh
79 92
Đồng Tháp
58 67
Cà Mau
54 87
Thứ hai
25-07-2022
TP Hồ Chí Minh
44 51
Đồng Tháp
12 69
Cà Mau
36 18
Thứ hai
18-07-2022
TP Hồ Chí Minh
70 52
Đồng Tháp
03 55
Cà Mau
69 22
Thứ hai
11-07-2022
TP Hồ Chí Minh
54 86
Đồng Tháp
49 43
Cà Mau
98 62
Thứ hai
04-07-2022
TP Hồ Chí Minh
73 11
Đồng Tháp
92 65
Cà Mau
01 05
Thứ hai
27-06-2022
TP Hồ Chí Minh
94 12
Đồng Tháp
19 75
Cà Mau
99 04
Thứ hai
20-06-2022
TP Hồ Chí Minh
52 59
Đồng Tháp
84 76
Cà Mau
14 62
Thứ hai
13-06-2022
TP Hồ Chí Minh
54 27
Đồng Tháp
80 38
Cà Mau
17 92
Thứ hai
06-06-2022
TP Hồ Chí Minh
85 38
Đồng Tháp
22 73
Cà Mau
09 57
Thứ hai
30-05-2022
TP Hồ Chí Minh
32 06
Đồng Tháp
27 06
Cà Mau
91 60
Thứ hai
23-05-2022
TP Hồ Chí Minh
64 45
Đồng Tháp
21 08
Cà Mau
29 22
Thứ hai
16-05-2022
TP Hồ Chí Minh
79 47
Đồng Tháp
58 54
Cà Mau
76 54
Thứ hai
09-05-2022
TP Hồ Chí Minh
92 89
Đồng Tháp
68 52
Cà Mau
50 37
Thứ hai
02-05-2022
TP Hồ Chí Minh
75 75
Đồng Tháp
16 98
Cà Mau
27 93
Thứ hai
11-04-2022
TP Hồ Chí Minh
60 11
Đồng Tháp
94 54
Cà Mau
95 12
Thứ hai
04-04-2022
TP Hồ Chí Minh
34 89
Đồng Tháp
00 62
Cà Mau
40 47
Thứ hai
28-03-2022
TP Hồ Chí Minh
42 36
Đồng Tháp
21 63
Cà Mau
81 53
Thứ hai
21-03-2022
TP Hồ Chí Minh
92 33
Đồng Tháp
87 23
Cà Mau
22 24
Thứ hai
14-03-2022
TP Hồ Chí Minh
09 14
Đồng Tháp
52 82
Cà Mau
30 67
Thứ hai
07-03-2022
TP Hồ Chí Minh
66 67
Đồng Tháp
01 63
Cà Mau
37 36
Thứ hai
28-02-2022
TP Hồ Chí Minh
75 51
Đồng Tháp
45 82
Cà Mau
97 58
Thứ hai
21-02-2022
TP Hồ Chí Minh
02 55
Đồng Tháp
46 98
Cà Mau
43 83
Thứ hai
14-02-2022
TP Hồ Chí Minh
12 77
Đồng Tháp
14 00
Cà Mau
65 55
Thứ hai
07-02-2022
TP Hồ Chí Minh
47 74
Đồng Tháp
71 56
Cà Mau
70 48
Thứ hai
31-01-2022
TP Hồ Chí Minh
65 64
Đồng Tháp
93 82
Cà Mau
98 96
Thứ hai
24-01-2022
TP Hồ Chí Minh
94 75
Đồng Tháp
74 02
Cà Mau
57 16
Thứ hai
17-01-2022
TP Hồ Chí Minh
67 68
Đồng Tháp
45 79
Cà Mau
32 48
Thứ hai
10-01-2022
TP Hồ Chí Minh
61 43
Đồng Tháp
71 01
Cà Mau
65 95
Thứ hai
03-01-2022
TP Hồ Chí Minh
77 06
Đồng Tháp
29 14
Cà Mau
26 50
Thứ hai
27-12-2021
TP Hồ Chí Minh
96 44
Đồng Tháp
87 47
Cà Mau
58 30
Thứ hai
20-12-2021
TP Hồ Chí Minh
93 92
Đồng Tháp
91 22
Cà Mau
08 44
Thứ hai
13-12-2021
TP Hồ Chí Minh
31 31
Đồng Tháp
39 38
Cà Mau
56 96
Thứ hai
06-12-2021
TP Hồ Chí Minh
93 82
Đồng Tháp
05 87
Cà Mau
89 00
Thứ hai
29-11-2021
TP Hồ Chí Minh
04 97
Đồng Tháp
22 53
Cà Mau
61 24
Thứ hai
22-11-2021
TP Hồ Chí Minh
31 07
Đồng Tháp
60 16
Cà Mau
54 55
Thứ hai
15-11-2021
TP Hồ Chí Minh
47 66
Đồng Tháp
89 29
Cà Mau
51 67
Thứ hai
08-11-2021
TP Hồ Chí Minh
14 33
Đồng Tháp
94 19
Cà Mau
47 53
Thứ hai
01-11-2021
TP Hồ Chí Minh
44 88
Đồng Tháp
33 24
Cà Mau
97 07
Thứ hai
25-10-2021
TP Hồ Chí Minh
24 82
Đồng Tháp
29 71
Cà Mau
26 66
Thứ hai
12-07-2021
TP Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cà Mau
Thứ hai
05-07-2021
TP Hồ Chí Minh
54 96
Đồng Tháp
52 62
Cà Mau
35 42
Thứ hai
28-06-2021
TP Hồ Chí Minh
69 71
Đồng Tháp
29 47
Cà Mau
77 84
Thứ hai
21-06-2021
TP Hồ Chí Minh
66 57
Đồng Tháp
91 88
Cà Mau
15 75
Thứ hai
14-06-2021
TP Hồ Chí Minh
40 72
Đồng Tháp
00 34
Cà Mau
11 36
Thứ hai
07-06-2021
TP Hồ Chí Minh
88 90
Đồng Tháp
07 41
Cà Mau
64 84
Thứ hai
31-05-2021
TP Hồ Chí Minh
42 60
Đồng Tháp
60 08
Cà Mau
38 96
Thứ hai
24-05-2021
TP Hồ Chí Minh
57 21
Đồng Tháp
30 95
Cà Mau
10 90
Thứ hai
17-05-2021
TP Hồ Chí Minh
35 61
Đồng Tháp
73 21
Cà Mau
98 05
Thứ hai
10-05-2021
TP Hồ Chí Minh
26 78
Đồng Tháp
14 10
Cà Mau
85 71
Thứ hai
03-05-2021
TP Hồ Chí Minh
57 46
Đồng Tháp
81 32
Cà Mau
59 75
Thứ hai
26-04-2021
TP Hồ Chí Minh
27 16
Đồng Tháp
12 61
Cà Mau
31 63
Thứ hai
19-04-2021
TP Hồ Chí Minh
89 58
Đồng Tháp
68 44
Cà Mau
27 66
Thứ hai
12-04-2021
TP Hồ Chí Minh
67 70
Đồng Tháp
44 28
Cà Mau
71 37
Thứ hai
05-04-2021
TP Hồ Chí Minh
16 54
Đồng Tháp
65 18
Cà Mau
67 93
Thứ hai
29-03-2021
TP Hồ Chí Minh
50 63
Đồng Tháp
28 04
Cà Mau
39 01
Thứ hai
22-03-2021
TP Hồ Chí Minh
96 90
Đồng Tháp
34 03
Cà Mau
36 45
Thứ hai
15-03-2021
TP Hồ Chí Minh
63 03
Đồng Tháp
79 82
Cà Mau
00 35
Thứ hai
08-03-2021
TP Hồ Chí Minh
64 56
Đồng Tháp
78 58
Cà Mau
18 00
Thứ hai
01-03-2021
TP Hồ Chí Minh
15 07
Đồng Tháp
59 25
Cà Mau
70 08
Thứ hai
22-02-2021
TP Hồ Chí Minh
25 03
Đồng Tháp
64 58
Cà Mau
33 77
Thứ hai
15-02-2021
TP Hồ Chí Minh
52 56
Đồng Tháp
72 99
Cà Mau
55 47
Thứ hai
08-02-2021
TP Hồ Chí Minh
73 17
Đồng Tháp
58 63
Cà Mau
24 07
Thứ hai
01-02-2021
TP Hồ Chí Minh
80 74
Đồng Tháp
00 10
Cà Mau
36 56
Thứ hai
25-01-2021
TP Hồ Chí Minh
24 83
Đồng Tháp
55 26
Cà Mau
52 05
Thứ hai
18-01-2021
TP Hồ Chí Minh
64 04
Đồng Tháp
69 47
Cà Mau
87 68
Thứ hai
11-01-2021
TP Hồ Chí Minh
53 26
Đồng Tháp
39 78
Cà Mau
23 14
Thứ hai
04-01-2021
TP Hồ Chí Minh
61 24
Đồng Tháp
82 59
Cà Mau
37 55
Thứ hai
28-12-2020
TP Hồ Chí Minh
96 44
Đồng Tháp
95 85
Cà Mau
98 81
Thứ hai
21-12-2020
TP Hồ Chí Minh
75 62
Đồng Tháp
11 67
Cà Mau
37 86
Thứ hai
14-12-2020
TP Hồ Chí Minh
71 13
Đồng Tháp
78 79
Cà Mau
08 77
Thứ hai
07-12-2020
TP Hồ Chí Minh
30 53
Đồng Tháp
23 84
Cà Mau
93 92
Thứ hai
30-11-2020
TP Hồ Chí Minh
19 40
Đồng Tháp
08 35
Cà Mau
62 06
Thứ hai
23-11-2020
TP Hồ Chí Minh
76 75
Đồng Tháp
74 35
Cà Mau
00 80
Thứ hai
16-11-2020
TP Hồ Chí Minh
14 13
Đồng Tháp
33 58
Cà Mau
78 13
Thứ hai
09-11-2020
TP Hồ Chí Minh
26 94
Đồng Tháp
51 14
Cà Mau
51 10
Thứ hai
02-11-2020
TP Hồ Chí Minh
48 27
Đồng Tháp
02 40
Cà Mau
87 96
Thứ hai
26-10-2020
TP Hồ Chí Minh
41 14
Đồng Tháp
60 68
Cà Mau
58 34
Thứ hai
19-10-2020
TP Hồ Chí Minh
40 63
Đồng Tháp
29 46
Cà Mau
51 29
Thứ hai
12-10-2020
TP Hồ Chí Minh
40 22
Đồng Tháp
64 02
Cà Mau
61 38
Thứ hai
05-10-2020
TP Hồ Chí Minh
34 47
Đồng Tháp
07 82
Cà Mau
75 65
Thứ hai
28-09-2020
TP Hồ Chí Minh
75 32
Đồng Tháp
43 64
Cà Mau
40 31
Thứ hai
21-09-2020
TP Hồ Chí Minh
87 96
Đồng Tháp
65 79
Cà Mau
91 38

Tổng hợp thông tin thú vị về Sớ đầu đuôi mn có thể anh em chưa biết

Các anh em lô thủ chuyên nghiệp thì đã không còn xa lạ gì với sớ đầu đuôi. Hiện trên thị trường đang có 3 loại là sớ đầu đuôi miền Trung, miền Nam và miền Bắc. Mỗi loại sớ đầu đuôi sẽ có những đặc điểm và đặc trưng riêng tùy vào từng loại. Trong bài viết này, Xổ Số Cô Ba sẽ giới thiệu đến anh em những thông tin thú vị về sớ đầu đuôi mn. Đặc biệt, đây có thể sẽ là những thông tin thú vị mà anh em vẫn chưa được biết. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem những thông tin này là gì và nó có gì đặc biệt.

Vài nét về sớ đầu đuôi mn - Sớ đầu đuôi miền Nam

Số đầu đuôi mn là một con số được ghép từ 2 số đầu ở giải 8 và 2 số cuối ở giải đặc biệt của xổ số miền Nam. Sớ đầu đuôi mn chính là cách tổng hợp và thống kê nhanh các con số đầu đuôi này. Sớ đầu đuôi miền Nam này sẽ tổng hợp kết quả của các kỳ mở thưởng XSMN gần nhất. Đồng thời, nó cũng sẽ cung cấp tất cả các thông tin về số đầu đuôi của các đài xổ số tỉnh miền Nam từng ngày. Từ đó giúp anh em dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm những con lô hay về, chưa về hay ít về. 

Ví dụ: Nếu kết quả giải đặc biệt của đài xổ số Hồ Chí Minh ngày hôm nay là 03314 và giải 8 là 38, 20, 01. Vậy thì số đầu mà anh em có được là 38, 20, 01 và số cuối là 14.

sớ đầu đuôi miền nam

 Vài nét về sớ đầu đuôi mn

Tỷ lệ trúng thưởng khi đánh số đầu đuôi mn

Cách đánh số đầu đuôi của mỗi miền khác nhau sẽ có tỷ lệ trúng thưởng khác nhau. Do đó, trước khi áp dụng sớ đầu đuôi để soi cầu thì anh em cần phải nắm được tỷ lệ này. Đối với số đầu đuôi miền Nam, các đài xổ số của từng tỉnh thành khác nhau sẽ có tỷ lệ trúng thưởng khác nhau. Thông thường đầu đuôi miền Nam sẽ có 2 tỷ lệ cược là 1 ăn 80 hoặc 1 ăn 75.  

Ví dụ: Nếu hôm nay anh em đánh sớ đầu đuôi mn với con lô 17 và tiền cược là 10.000 VNĐ. Đồng thời, kết quả đài xổ số miền Nam hôm đó có 2 số đầu giải đặc biệt hoặc 2 số cuối giải 8 trùng với số 17. Vậy thì anh em sẽ trúng thưởng và ăn được 750.000 VNĐ nếu tỷ lệ là 1 ăn 75. Còn nếu tỷ lệ trúng thưởng là 1 ăn 80 thì anh em sẽ ăn được 800.000 VNĐ.

Cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Nam để soi cầu hiệu quả

Cách để áp dụng sớ đầu đuôi miền Nam để soi cầu hiệu quả là câu hỏi mà anh em nào cũng muốn biết. Hiện tại có rất nhiều cách áp dụng sớ đầu đuôi mn để soi cầu chuẩn xác. Tuy nhiên, anh em nên tìm hiểu kỹ và lựa chọn cách đơn giản nhất, dễ áp dụng nhất. Dưới đây là các phương pháp áp dụng sớ đầu đuôi mn hiệu quả được các cao thủ chia sẻ. 

sớ đầu đuôi miền nam

Cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Nam để soi cầu hiệu quả

Chọn khung thời gian nuôi con lô hợp lý 

Khi đã chọn được con lô bằng cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Nam, anh em nên chọn khung thời gian nuôi lô trong khoảng từ 3 - 7 ngày. Bởi khung lô này sẽ đem lại hiệu quả cao hơn cho anh em. Vì các con số đầu đuôi chỉ nằm từ 0 - 9 nên anh em sẽ lựa chọn dễ dàng hơn.

Nhận biết được những dấu hiệu của đề về kép

Nếu kết quả kỳ mở thưởng trước xuất hiện đề kép hoặc 2 số giống nhau kẹp giữa 2 số. Vậy thì đây chính là một dấu hiệu quan trọng giúp nhận biết đề về kép. Ngoài ra, nếu anh em chơi đầu đuôi mn và thấy đuôi lô câm cùng với đầu lô không về. Vậy thì đây cũng chính là một dấu hiệu của đề về kép mà anh em cần lưu ý. Nếu xuất hiện đề về kép thì tỷ lệ về sẽ khá cao khi đánh đầu đuôi miền Nam. 

Các thông tin về sớ đầu đuôi mn đã được chia sẻ chi tiết trong bài viết trên đây. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích và giúp anh em tăng tỷ lệ trúng thưởng khi áp dụng. Chúc anh em may mắn và dự đoán được nhiều con lô hay về khi soi cầu lô đề, anh em có thể tham khảo thêm sớ đầu đuôi MTsớ đầu đuôi MB nhé.

    xổ số cô ba
    xổ số cô ba
xổ số cô ba