Sớ đầu đuôi miền nam thứ 3

Thứ ba
19-09-2023
Bến Tre
28 94
Vũng Tàu
22 59
Bạc Liêu
81 94
Thứ ba
12-09-2023
Bến Tre
49 04
Vũng Tàu
36 81
Bạc Liêu
77 32
Thứ ba
05-09-2023
Bến Tre
22 38
Vũng Tàu
81 09
Bạc Liêu
52 78
Thứ ba
29-08-2023
Bến Tre
42 72
Vũng Tàu
22 63
Bạc Liêu
71 67
Thứ ba
22-08-2023
Bến Tre
56 67
Vũng Tàu
60 90
Bạc Liêu
52 99
Thứ ba
15-08-2023
Bến Tre
73 44
Vũng Tàu
28 22
Bạc Liêu
10 17
Thứ ba
08-08-2023
Bến Tre
15 93
Vũng Tàu
07 42
Bạc Liêu
27 76
Thứ ba
01-08-2023
Bến Tre
23 15
Vũng Tàu
97 81
Bạc Liêu
92 97
Thứ ba
25-07-2023
Bến Tre
19 65
Vũng Tàu
66 09
Bạc Liêu
97 84
Thứ ba
18-07-2023
Bến Tre
74 92
Vũng Tàu
21 52
Bạc Liêu
97 96
Thứ ba
11-07-2023
Bến Tre
81 04
Vũng Tàu
93 38
Bạc Liêu
18 09
Thứ ba
04-07-2023
Bến Tre
76 19
Vũng Tàu
57 98
Bạc Liêu
18 88
Thứ ba
27-06-2023
Bến Tre
67 51
Vũng Tàu
38 77
Bạc Liêu
24 84
Thứ ba
20-06-2023
Bến Tre
56 46
Vũng Tàu
86 41
Bạc Liêu
23 83
Thứ ba
13-06-2023
Bến Tre
61 16
Vũng Tàu
72 40
Bạc Liêu
30 54
Thứ ba
06-06-2023
Bến Tre
03 64
Vũng Tàu
32 25
Bạc Liêu
93 28
Thứ ba
23-05-2023
Bến Tre
18 24
Vũng Tàu
36 73
Bạc Liêu
11 18
Thứ ba
16-05-2023
Bến Tre
88 26
Vũng Tàu
03 17
Bạc Liêu
07 77
Thứ ba
09-05-2023
Bến Tre
09 50
Vũng Tàu
14 00
Bạc Liêu
01 55
Thứ ba
02-05-2023
Bến Tre
90 76
Vũng Tàu
01 87
Bạc Liêu
76 41
Thứ ba
25-04-2023
Bến Tre
86 89
Vũng Tàu
71 62
Bạc Liêu
66 22
Thứ ba
18-04-2023
Bến Tre
32 66
Vũng Tàu
75 72
Bạc Liêu
60 88
Thứ ba
11-04-2023
Bến Tre
49 66
Vũng Tàu
33 79
Bạc Liêu
99 64
Thứ ba
04-04-2023
Bến Tre
59 11
Vũng Tàu
21 95
Bạc Liêu
81 42
Thứ ba
28-03-2023
Bến Tre
32 10
Vũng Tàu
87 48
Bạc Liêu
36 86
Thứ ba
21-03-2023
Bến Tre
64 57
Vũng Tàu
07 18
Bạc Liêu
61 13
Thứ ba
14-03-2023
Bến Tre
04 29
Vũng Tàu
87 26
Bạc Liêu
45 41
Thứ ba
07-03-2023
Bến Tre
52 05
Vũng Tàu
12 92
Bạc Liêu
77 08
Thứ ba
28-02-2023
Bến Tre
16 38
Vũng Tàu
58 11
Bạc Liêu
14 45
Thứ ba
21-02-2023
Bến Tre
64 03
Vũng Tàu
74 86
Bạc Liêu
14 07
Thứ ba
14-02-2023
Bến Tre
57 82
Vũng Tàu
60 53
Bạc Liêu
13 04
Thứ ba
07-02-2023
Bến Tre
92 67
Vũng Tàu
71 44
Bạc Liêu
58 38
Thứ ba
31-01-2023
Bến Tre
38 62
Vũng Tàu
12 89
Bạc Liêu
79 53
Thứ ba
24-01-2023
Bến Tre
40 55
Vũng Tàu
75 95
Bạc Liêu
71 80
Thứ ba
17-01-2023
Bến Tre
85 50
Vũng Tàu
83 53
Bạc Liêu
97 33
Thứ ba
10-01-2023
Bến Tre
27 62
Vũng Tàu
48 04
Bạc Liêu
07 73
Thứ ba
03-01-2023
Bến Tre
08 79
Vũng Tàu
93 94
Bạc Liêu
41 22
Thứ ba
27-12-2022
Bến Tre
55 83
Vũng Tàu
79 78
Bạc Liêu
42 82
Thứ ba
20-12-2022
Bến Tre
24 45
Vũng Tàu
28 67
Bạc Liêu
85 92
Thứ ba
13-12-2022
Bến Tre
55 72
Vũng Tàu
64 46
Bạc Liêu
25 43
Thứ ba
06-12-2022
Bến Tre
70 85
Vũng Tàu
45 57
Bạc Liêu
51 35
Thứ ba
29-11-2022
Bến Tre
85 22
Vũng Tàu
32 79
Bạc Liêu
52 92
Thứ ba
22-11-2022
Bến Tre
55 57
Vũng Tàu
79 17
Bạc Liêu
93 09
Thứ ba
15-11-2022
Bến Tre
97 66
Vũng Tàu
38 25
Bạc Liêu
48 55
Thứ ba
08-11-2022
Bến Tre
01 26
Vũng Tàu
95 39
Bạc Liêu
26 21
Thứ ba
01-11-2022
Bến Tre
19 54
Vũng Tàu
60 10
Bạc Liêu
75 65
Thứ ba
25-10-2022
Bến Tre
85 23
Vũng Tàu
08 68
Bạc Liêu
13 77
Thứ ba
18-10-2022
Bến Tre
18 27
Vũng Tàu
34 29
Bạc Liêu
69 43
Thứ ba
11-10-2022
Bến Tre
62 52
Vũng Tàu
99 77
Bạc Liêu
18 20
Thứ ba
04-10-2022
Bến Tre
44 40
Vũng Tàu
16 23
Bạc Liêu
59 93
Thứ ba
27-09-2022
Bến Tre
08 09
Vũng Tàu
55 49
Bạc Liêu
67 50
Thứ ba
20-09-2022
Bến Tre
79 25
Vũng Tàu
86 32
Bạc Liêu
06 28
Thứ ba
13-09-2022
Bến Tre
46 25
Vũng Tàu
76 60
Bạc Liêu
24 33
Thứ ba
06-09-2022
Bến Tre
28 26
Vũng Tàu
25 20
Bạc Liêu
45 30
Thứ ba
30-08-2022
Bến Tre
94 01
Vũng Tàu
75 18
Bạc Liêu
04 15
Thứ ba
23-08-2022
Bến Tre
40 86
Vũng Tàu
35 04
Bạc Liêu
24 45
Thứ ba
16-08-2022
Bến Tre
24 14
Vũng Tàu
91 04
Bạc Liêu
88 70
Thứ ba
09-08-2022
Bến Tre
93 71
Vũng Tàu
40 68
Bạc Liêu
11 36
Thứ ba
02-08-2022
Bến Tre
93 32
Vũng Tàu
74 85
Bạc Liêu
01 92
Thứ ba
26-07-2022
Bến Tre
07 55
Vũng Tàu
60 10
Bạc Liêu
36 10
Thứ ba
19-07-2022
Bến Tre
20 27
Vũng Tàu
09 14
Bạc Liêu
04 36
Thứ ba
12-07-2022
Bến Tre
27 81
Vũng Tàu
18 62
Bạc Liêu
64 35
Thứ ba
05-07-2022
Bến Tre
09 64
Vũng Tàu
13 06
Bạc Liêu
67 61
Thứ ba
28-06-2022
Bến Tre
47 65
Vũng Tàu
66 40
Bạc Liêu
17 11
Thứ ba
21-06-2022
Bến Tre
34 82
Vũng Tàu
50 58
Bạc Liêu
76 67
Thứ ba
14-06-2022
Bến Tre
98 24
Vũng Tàu
92 44
Bạc Liêu
05 09
Thứ ba
07-06-2022
Bến Tre
40 77
Vũng Tàu
24 65
Bạc Liêu
64 95
Thứ ba
31-05-2022
Bến Tre
29 13
Vũng Tàu
08 49
Bạc Liêu
39 87
Thứ ba
24-05-2022
Bến Tre
26 76
Vũng Tàu
35 47
Bạc Liêu
16 51
Thứ ba
17-05-2022
Bến Tre
40 33
Vũng Tàu
05 67
Bạc Liêu
74 66
Thứ ba
10-05-2022
Bến Tre
64 80
Vũng Tàu
86 47
Bạc Liêu
39 06
Thứ ba
03-05-2022
Bến Tre
21 32
Vũng Tàu
97 97
Bạc Liêu
13 93
Thứ ba
12-04-2022
Bến Tre
50 62
Vũng Tàu
91 49
Bạc Liêu
14 43
Thứ ba
05-04-2022
Bến Tre
70 05
Vũng Tàu
49 46
Bạc Liêu
09 21
Thứ ba
29-03-2022
Bến Tre
74 63
Vũng Tàu
66 59
Bạc Liêu
89 63
Thứ ba
22-03-2022
Bến Tre
22 51
Vũng Tàu
65 45
Bạc Liêu
28 82
Thứ ba
15-03-2022
Bến Tre
24 56
Vũng Tàu
20 48
Bạc Liêu
58 26
Thứ ba
08-03-2022
Bến Tre
70 34
Vũng Tàu
61 49
Bạc Liêu
02 41
Thứ ba
01-03-2022
Bến Tre
13 27
Vũng Tàu
22 90
Bạc Liêu
80 02
Thứ ba
22-02-2022
Bến Tre
37 71
Vũng Tàu
16 82
Bạc Liêu
00 58
Thứ ba
15-02-2022
Bến Tre
67 39
Vũng Tàu
28 01
Bạc Liêu
29 62
Thứ ba
08-02-2022
Bến Tre
35 63
Vũng Tàu
90 37
Bạc Liêu
22 15
Thứ ba
01-02-2022
Bến Tre
92 71
Vũng Tàu
68 60
Bạc Liêu
45 41
Thứ ba
25-01-2022
Bến Tre
99 65
Vũng Tàu
16 57
Bạc Liêu
14 36
Thứ ba
18-01-2022
Bến Tre
24 76
Vũng Tàu
35 23
Bạc Liêu
61 20
Thứ ba
11-01-2022
Bến Tre
33 61
Vũng Tàu
16 66
Bạc Liêu
39 19
Thứ ba
04-01-2022
Bến Tre
88 57
Vũng Tàu
47 02
Bạc Liêu
63 60
Thứ ba
28-12-2021
Bến Tre
39 13
Vũng Tàu
39 97
Bạc Liêu
10 45
Thứ ba
21-12-2021
Bến Tre
69 37
Vũng Tàu
94 54
Bạc Liêu
34 37
Thứ ba
14-12-2021
Bến Tre
52 39
Vũng Tàu
28 04
Bạc Liêu
89 96
Thứ ba
07-12-2021
Bến Tre
87 44
Vũng Tàu
19 06
Bạc Liêu
43 36
Thứ ba
30-11-2021
Bến Tre
27 51
Vũng Tàu
87 83
Bạc Liêu
98 45
Thứ ba
23-11-2021
Bến Tre
22 38
Vũng Tàu
57 63
Bạc Liêu
11 76
Thứ ba
16-11-2021
Bến Tre
95 01
Vũng Tàu
05 26
Bạc Liêu
87 15
Thứ ba
09-11-2021
Bến Tre
60 26
Vũng Tàu
36 62
Bạc Liêu
13 84
Thứ ba
02-11-2021
Bến Tre
37 08
Vũng Tàu
23 83
Bạc Liêu
69 59
Thứ ba
26-10-2021
Bến Tre
80 04
Vũng Tàu
37 74
Bạc Liêu
45 95
Thứ ba
06-07-2021
Bến Tre
83 32
Vũng Tàu
14 06
Bạc Liêu
79 18
Thứ ba
29-06-2021
Bến Tre
55 51
Vũng Tàu
20 21
Bạc Liêu
49 39
Thứ ba
22-06-2021
Bến Tre
64 18
Vũng Tàu
12 78
Bạc Liêu
69 12
Thứ ba
15-06-2021
Bến Tre
40 83
Vũng Tàu
56 08
Bạc Liêu
01 39
Thứ ba
08-06-2021
Bến Tre
02 59
Vũng Tàu
13 43
Bạc Liêu
15 76
Thứ ba
01-06-2021
Bến Tre
22 11
Vũng Tàu
19 78
Bạc Liêu
11 45
Thứ ba
25-05-2021
Bến Tre
25 75
Vũng Tàu
69 71
Bạc Liêu
10 96
Thứ ba
18-05-2021
Bến Tre
05 39
Vũng Tàu
04 48
Bạc Liêu
56 62
Thứ ba
11-05-2021
Bến Tre
44 92
Vũng Tàu
40 55
Bạc Liêu
10 06
Thứ ba
04-05-2021
Bến Tre
23 50
Vũng Tàu
20 87
Bạc Liêu
13 13
Thứ ba
27-04-2021
Bến Tre
49 01
Vũng Tàu
23 98
Bạc Liêu
63 12
Thứ ba
20-04-2021
Bến Tre
03 30
Vũng Tàu
07 81
Bạc Liêu
12 71
Thứ ba
13-04-2021
Bến Tre
90 00
Vũng Tàu
68 66
Bạc Liêu
55 88
Thứ ba
06-04-2021
Bến Tre
65 90
Vũng Tàu
16 61
Bạc Liêu
16 76
Thứ ba
30-03-2021
Bến Tre
59 74
Vũng Tàu
04 62
Bạc Liêu
26 66
Thứ ba
23-03-2021
Bến Tre
30 14
Vũng Tàu
78 71
Bạc Liêu
53 03
Thứ ba
16-03-2021
Bến Tre
42 99
Vũng Tàu
43 31
Bạc Liêu
60 44
Thứ ba
09-03-2021
Bến Tre
66 91
Vũng Tàu
74 34
Bạc Liêu
33 26
Thứ ba
02-03-2021
Bến Tre
43 74
Vũng Tàu
94 89
Bạc Liêu
93 64
Thứ ba
23-02-2021
Bến Tre
38 30
Vũng Tàu
49 26
Bạc Liêu
40 42
Thứ ba
16-02-2021
Bến Tre
50 75
Vũng Tàu
76 09
Bạc Liêu
88 01
Thứ ba
09-02-2021
Bến Tre
81 93
Vũng Tàu
12 75
Bạc Liêu
00 33
Thứ ba
02-02-2021
Bến Tre
81 51
Vũng Tàu
32 10
Bạc Liêu
38 58
Thứ ba
26-01-2021
Bến Tre
40 39
Vũng Tàu
47 64
Bạc Liêu
85 07
Thứ ba
19-01-2021
Bến Tre
75 28
Vũng Tàu
67 62
Bạc Liêu
60 15
Thứ ba
12-01-2021
Bến Tre
36 52
Vũng Tàu
57 68
Bạc Liêu
51 19
Thứ ba
05-01-2021
Bến Tre
02 91
Vũng Tàu
11 63
Bạc Liêu
19 13
Thứ ba
29-12-2020
Bến Tre
81 59
Vũng Tàu
05 31
Bạc Liêu
41 33
Thứ ba
22-12-2020
Bến Tre
15 38
Vũng Tàu
53 93
Bạc Liêu
16 03
Thứ ba
15-12-2020
Bến Tre
14 82
Vũng Tàu
95 72
Bạc Liêu
99 10
Thứ ba
08-12-2020
Bến Tre
20 67
Vũng Tàu
17 09
Bạc Liêu
64 29
Thứ ba
01-12-2020
Bến Tre
01 64
Vũng Tàu
32 78
Bạc Liêu
12 45
Thứ ba
24-11-2020
Bến Tre
33 63
Vũng Tàu
10 46
Bạc Liêu
31 98
Thứ ba
17-11-2020
Bến Tre
04 27
Vũng Tàu
66 10
Bạc Liêu
80 62
Thứ ba
10-11-2020
Bến Tre
30 73
Vũng Tàu
13 51
Bạc Liêu
87 93
Thứ ba
03-11-2020
Bến Tre
74 77
Vũng Tàu
40 78
Bạc Liêu
84 14
Thứ ba
27-10-2020
Bến Tre
66 40
Vũng Tàu
01 53
Bạc Liêu
45 37
Thứ ba
20-10-2020
Bến Tre
30 25
Vũng Tàu
08 38
Bạc Liêu
90 08
Thứ ba
13-10-2020
Bến Tre
46 82
Vũng Tàu
07 25
Bạc Liêu
50 94
Thứ ba
06-10-2020
Bến Tre
97 03
Vũng Tàu
89 97
Bạc Liêu
71 68
Thứ ba
29-09-2020
Bến Tre
03 50
Vũng Tàu
99 67
Bạc Liêu
55 74
Thứ ba
22-09-2020
Bến Tre
99 17
Vũng Tàu
89 85
Bạc Liêu
33 57

Tổng hợp thông tin thú vị về Sớ đầu đuôi mn có thể anh em chưa biết

Các anh em lô thủ chuyên nghiệp thì đã không còn xa lạ gì với sớ đầu đuôi. Hiện trên thị trường đang có 3 loại là sớ đầu đuôi miền Trung, miền Nam và miền Bắc. Mỗi loại sớ đầu đuôi sẽ có những đặc điểm và đặc trưng riêng tùy vào từng loại. Trong bài viết này, Xổ Số Cô Ba sẽ giới thiệu đến anh em những thông tin thú vị về sớ đầu đuôi mn. Đặc biệt, đây có thể sẽ là những thông tin thú vị mà anh em vẫn chưa được biết. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem những thông tin này là gì và nó có gì đặc biệt.

Vài nét về sớ đầu đuôi mn - Sớ đầu đuôi miền Nam

Số đầu đuôi mn là một con số được ghép từ 2 số đầu ở giải 8 và 2 số cuối ở giải đặc biệt của xổ số miền Nam. Sớ đầu đuôi mn chính là cách tổng hợp và thống kê nhanh các con số đầu đuôi này. Sớ đầu đuôi miền Nam này sẽ tổng hợp kết quả của các kỳ mở thưởng XSMN gần nhất. Đồng thời, nó cũng sẽ cung cấp tất cả các thông tin về số đầu đuôi của các đài xổ số tỉnh miền Nam từng ngày. Từ đó giúp anh em dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm những con lô hay về, chưa về hay ít về. 

Ví dụ: Nếu kết quả giải đặc biệt của đài xổ số Hồ Chí Minh ngày hôm nay là 03314 và giải 8 là 38, 20, 01. Vậy thì số đầu mà anh em có được là 38, 20, 01 và số cuối là 14.

sớ đầu đuôi miền nam

 Vài nét về sớ đầu đuôi mn

Tỷ lệ trúng thưởng khi đánh số đầu đuôi mn

Cách đánh số đầu đuôi của mỗi miền khác nhau sẽ có tỷ lệ trúng thưởng khác nhau. Do đó, trước khi áp dụng sớ đầu đuôi để soi cầu thì anh em cần phải nắm được tỷ lệ này. Đối với số đầu đuôi miền Nam, các đài xổ số của từng tỉnh thành khác nhau sẽ có tỷ lệ trúng thưởng khác nhau. Thông thường đầu đuôi miền Nam sẽ có 2 tỷ lệ cược là 1 ăn 80 hoặc 1 ăn 75.  

Ví dụ: Nếu hôm nay anh em đánh sớ đầu đuôi mn với con lô 17 và tiền cược là 10.000 VNĐ. Đồng thời, kết quả đài xổ số miền Nam hôm đó có 2 số đầu giải đặc biệt hoặc 2 số cuối giải 8 trùng với số 17. Vậy thì anh em sẽ trúng thưởng và ăn được 750.000 VNĐ nếu tỷ lệ là 1 ăn 75. Còn nếu tỷ lệ trúng thưởng là 1 ăn 80 thì anh em sẽ ăn được 800.000 VNĐ.

Cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Nam để soi cầu hiệu quả

Cách để áp dụng sớ đầu đuôi miền Nam để soi cầu hiệu quả là câu hỏi mà anh em nào cũng muốn biết. Hiện tại có rất nhiều cách áp dụng sớ đầu đuôi mn để soi cầu chuẩn xác. Tuy nhiên, anh em nên tìm hiểu kỹ và lựa chọn cách đơn giản nhất, dễ áp dụng nhất. Dưới đây là các phương pháp áp dụng sớ đầu đuôi mn hiệu quả được các cao thủ chia sẻ. 

sớ đầu đuôi miền nam

Cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Nam để soi cầu hiệu quả

Chọn khung thời gian nuôi con lô hợp lý 

Khi đã chọn được con lô bằng cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Nam, anh em nên chọn khung thời gian nuôi lô trong khoảng từ 3 - 7 ngày. Bởi khung lô này sẽ đem lại hiệu quả cao hơn cho anh em. Vì các con số đầu đuôi chỉ nằm từ 0 - 9 nên anh em sẽ lựa chọn dễ dàng hơn.

Nhận biết được những dấu hiệu của đề về kép

Nếu kết quả kỳ mở thưởng trước xuất hiện đề kép hoặc 2 số giống nhau kẹp giữa 2 số. Vậy thì đây chính là một dấu hiệu quan trọng giúp nhận biết đề về kép. Ngoài ra, nếu anh em chơi đầu đuôi mn và thấy đuôi lô câm cùng với đầu lô không về. Vậy thì đây cũng chính là một dấu hiệu của đề về kép mà anh em cần lưu ý. Nếu xuất hiện đề về kép thì tỷ lệ về sẽ khá cao khi đánh đầu đuôi miền Nam. 

Các thông tin về sớ đầu đuôi mn đã được chia sẻ chi tiết trong bài viết trên đây. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích và giúp anh em tăng tỷ lệ trúng thưởng khi áp dụng. Chúc anh em may mắn và dự đoán được nhiều con lô hay về khi soi cầu lô đề, anh em có thể tham khảo thêm sớ đầu đuôi MTsớ đầu đuôi MB nhé.

    xổ số cô ba
    xổ số cô ba
xổ số cô ba