Sớ đầu đuôi miền nam thứ 4

Thứ tư
20-09-2023
Đồng Nai
87 87
Cần Thơ
98 70
Sóc Trăng
62 68
Thứ tư
13-09-2023
Đồng Nai
73 32
Cần Thơ
69 86
Sóc Trăng
16 02
Thứ tư
06-09-2023
Đồng Nai
79 36
Cần Thơ
91 49
Sóc Trăng
02 72
Thứ tư
30-08-2023
Đồng Nai
69 88
Cần Thơ
22 28
Sóc Trăng
66 46
Thứ tư
23-08-2023
Đồng Nai
16 03
Cần Thơ
52 38
Sóc Trăng
86 24
Thứ tư
16-08-2023
Đồng Nai
65 83
Cần Thơ
00 83
Sóc Trăng
69 40
Thứ tư
09-08-2023
Đồng Nai
40 44
Cần Thơ
03 58
Sóc Trăng
99 87
Thứ tư
02-08-2023
Đồng Nai
18 61
Cần Thơ
51 66
Sóc Trăng
23 58
Thứ tư
26-07-2023
Đồng Nai
96 74
Cần Thơ
48 83
Sóc Trăng
85 55
Thứ tư
19-07-2023
Đồng Nai
64 32
Cần Thơ
06 11
Sóc Trăng
65 61
Thứ tư
12-07-2023
Đồng Nai
69 75
Cần Thơ
23 74
Sóc Trăng
01 94
Thứ tư
05-07-2023
Đồng Nai
49 61
Cần Thơ
50 12
Sóc Trăng
63 33
Thứ tư
28-06-2023
Đồng Nai
23 65
Cần Thơ
57 53
Sóc Trăng
31 45
Thứ tư
21-06-2023
Đồng Nai
88 05
Cần Thơ
99 86
Sóc Trăng
92 95
Thứ tư
14-06-2023
Đồng Nai
20 86
Cần Thơ
61 49
Sóc Trăng
86 09
Thứ tư
07-06-2023
Đồng Nai
50 81
Cần Thơ
19 37
Sóc Trăng
56 59
Thứ tư
24-05-2023
Đồng Nai
52 17
Cần Thơ
21 81
Sóc Trăng
15 82
Thứ tư
17-05-2023
Đồng Nai
34 38
Cần Thơ
34 31
Sóc Trăng
21 23
Thứ tư
10-05-2023
Đồng Nai
13 21
Cần Thơ
47 93
Sóc Trăng
44 19
Thứ tư
03-05-2023
Đồng Nai
96 68
Cần Thơ
29 47
Sóc Trăng
00 70
Thứ tư
26-04-2023
Đồng Nai
91 89
Cần Thơ
62 67
Sóc Trăng
79 40
Thứ tư
19-04-2023
Đồng Nai
42 45
Cần Thơ
09 50
Sóc Trăng
44 15
Thứ tư
12-04-2023
Đồng Nai
68 08
Cần Thơ
72 81
Sóc Trăng
77 23
Thứ tư
05-04-2023
Đồng Nai
76 56
Cần Thơ
80 69
Sóc Trăng
73 02
Thứ tư
29-03-2023
Đồng Nai
91 67
Cần Thơ
38 99
Sóc Trăng
83 94
Thứ tư
22-03-2023
Đồng Nai
04 91
Cần Thơ
87 65
Sóc Trăng
93 20
Thứ tư
15-03-2023
Đồng Nai
65 58
Cần Thơ
79 61
Sóc Trăng
60 41
Thứ tư
08-03-2023
Đồng Nai
29 85
Cần Thơ
59 92
Sóc Trăng
89 26
Thứ tư
01-03-2023
Đồng Nai
60 66
Cần Thơ
69 14
Sóc Trăng
52 98
Thứ tư
22-02-2023
Đồng Nai
76 72
Cần Thơ
45 49
Sóc Trăng
39 21
Thứ tư
15-02-2023
Đồng Nai
10 75
Cần Thơ
95 41
Sóc Trăng
48 18
Thứ tư
08-02-2023
Đồng Nai
53 64
Cần Thơ
95 76
Sóc Trăng
54 93
Thứ tư
01-02-2023
Đồng Nai
07 84
Cần Thơ
18 61
Sóc Trăng
05 92
Thứ tư
25-01-2023
Đồng Nai
05 01
Cần Thơ
70 13
Sóc Trăng
74 05
Thứ tư
18-01-2023
Đồng Nai
98 07
Cần Thơ
08 63
Sóc Trăng
51 68
Thứ tư
11-01-2023
Đồng Nai
29 82
Cần Thơ
22 15
Sóc Trăng
22 95
Thứ tư
04-01-2023
Đồng Nai
58 05
Cần Thơ
56 32
Sóc Trăng
89 65
Thứ tư
28-12-2022
Đồng Nai
85 19
Cần Thơ
18 05
Sóc Trăng
52 88
Thứ tư
21-12-2022
Đồng Nai
81 54
Cần Thơ
14 79
Sóc Trăng
28 52
Thứ tư
14-12-2022
Đồng Nai
13 64
Cần Thơ
60 19
Sóc Trăng
86 85
Thứ tư
07-12-2022
Đồng Nai
80 95
Cần Thơ
46 94
Sóc Trăng
96 91
Thứ tư
30-11-2022
Đồng Nai
59 66
Cần Thơ
13 70
Sóc Trăng
29 44
Thứ tư
23-11-2022
Đồng Nai
88 91
Cần Thơ
40 67
Sóc Trăng
95 45
Thứ tư
16-11-2022
Đồng Nai
91 89
Cần Thơ
91 44
Sóc Trăng
01 76
Thứ tư
09-11-2022
Đồng Nai
70 87
Cần Thơ
48 43
Sóc Trăng
17 54
Thứ tư
02-11-2022
Đồng Nai
12 15
Cần Thơ
62 32
Sóc Trăng
82 42
Thứ tư
26-10-2022
Đồng Nai
12 09
Cần Thơ
97 44
Sóc Trăng
52 82
Thứ tư
19-10-2022
Đồng Nai
21 88
Cần Thơ
01 59
Sóc Trăng
95 34
Thứ tư
12-10-2022
Đồng Nai
86 84
Cần Thơ
92 08
Sóc Trăng
07 05
Thứ tư
05-10-2022
Đồng Nai
27 47
Cần Thơ
96 56
Sóc Trăng
80 87
Thứ tư
28-09-2022
Đồng Nai
56 30
Cần Thơ
15 66
Sóc Trăng
72 27
Thứ tư
21-09-2022
Đồng Nai
08 70
Cần Thơ
74 43
Sóc Trăng
88 54
Thứ tư
14-09-2022
Đồng Nai
56 20
Cần Thơ
97 57
Sóc Trăng
97 67
Thứ tư
07-09-2022
Đồng Nai
84 70
Cần Thơ
20 34
Sóc Trăng
95 80
Thứ tư
31-08-2022
Đồng Nai
32 37
Cần Thơ
49 28
Sóc Trăng
92 31
Thứ tư
24-08-2022
Đồng Nai
99 75
Cần Thơ
18 01
Sóc Trăng
26 72
Thứ tư
17-08-2022
Đồng Nai
87 73
Cần Thơ
83 71
Sóc Trăng
76 77
Thứ tư
10-08-2022
Đồng Nai
84 09
Cần Thơ
86 74
Sóc Trăng
17 22
Thứ tư
03-08-2022
Đồng Nai
31 69
Cần Thơ
06 71
Sóc Trăng
73 11
Thứ tư
27-07-2022
Đồng Nai
70 74
Cần Thơ
61 85
Sóc Trăng
97 29
Thứ tư
20-07-2022
Đồng Nai
05 66
Cần Thơ
35 11
Sóc Trăng
03 47
Thứ tư
13-07-2022
Đồng Nai
93 36
Cần Thơ
77 84
Sóc Trăng
82 70
Thứ tư
06-07-2022
Đồng Nai
22 26
Cần Thơ
01 67
Sóc Trăng
56 85
Thứ tư
29-06-2022
Đồng Nai
31 46
Cần Thơ
40 57
Sóc Trăng
14 18
Thứ tư
22-06-2022
Đồng Nai
83 45
Cần Thơ
14 02
Sóc Trăng
11 17
Thứ tư
15-06-2022
Đồng Nai
68 88
Cần Thơ
93 65
Sóc Trăng
97 72
Thứ tư
08-06-2022
Đồng Nai
51 38
Cần Thơ
26 10
Sóc Trăng
10 15
Thứ tư
01-06-2022
Đồng Nai
11 40
Cần Thơ
41 81
Sóc Trăng
03 76
Thứ tư
25-05-2022
Đồng Nai
87 66
Cần Thơ
93 00
Sóc Trăng
09 08
Thứ tư
18-05-2022
Đồng Nai
59 82
Cần Thơ
98 03
Sóc Trăng
17 65
Thứ tư
11-05-2022
Đồng Nai
52 34
Cần Thơ
95 58
Sóc Trăng
68 71
Thứ tư
04-05-2022
Đồng Nai
82 23
Cần Thơ
37 54
Sóc Trăng
99 51
Thứ tư
13-04-2022
Đồng Nai
50 14
Cần Thơ
65 67
Sóc Trăng
05 89
Thứ tư
06-04-2022
Đồng Nai
59 30
Cần Thơ
57 42
Sóc Trăng
47 01
Thứ tư
30-03-2022
Đồng Nai
89 34
Cần Thơ
51 68
Sóc Trăng
34 97
Thứ tư
23-03-2022
Đồng Nai
55 01
Cần Thơ
98 55
Sóc Trăng
60 43
Thứ tư
16-03-2022
Đồng Nai
41 47
Cần Thơ
97 49
Sóc Trăng
49 36
Thứ tư
09-03-2022
Đồng Nai
90 36
Cần Thơ
26 51
Sóc Trăng
71 26
Thứ tư
02-03-2022
Đồng Nai
62 88
Cần Thơ
88 72
Sóc Trăng
30 94
Thứ tư
23-02-2022
Đồng Nai
32 81
Cần Thơ
92 01
Sóc Trăng
82 93
Thứ tư
16-02-2022
Đồng Nai
62 79
Cần Thơ
31 95
Sóc Trăng
84 99
Thứ tư
09-02-2022
Đồng Nai
87 54
Cần Thơ
26 28
Sóc Trăng
48 37
Thứ tư
02-02-2022
Đồng Nai
75 42
Cần Thơ
17 41
Sóc Trăng
95 61
Thứ tư
26-01-2022
Đồng Nai
21 02
Cần Thơ
30 05
Sóc Trăng
39 17
Thứ tư
19-01-2022
Đồng Nai
98 65
Cần Thơ
68 48
Sóc Trăng
21 10
Thứ tư
12-01-2022
Đồng Nai
18 87
Cần Thơ
55 79
Sóc Trăng
27 76
Thứ tư
05-01-2022
Đồng Nai
62 49
Cần Thơ
52 44
Sóc Trăng
47 75
Thứ tư
29-12-2021
Đồng Nai
30 87
Cần Thơ
38 45
Sóc Trăng
06 68
Thứ tư
22-12-2021
Đồng Nai
42 18
Cần Thơ
38 15
Sóc Trăng
00 58
Thứ tư
15-12-2021
Đồng Nai
77 79
Cần Thơ
00 09
Sóc Trăng
20 81
Thứ tư
08-12-2021
Đồng Nai
56 03
Cần Thơ
45 99
Sóc Trăng
51 90
Thứ tư
01-12-2021
Đồng Nai
82 50
Cần Thơ
05 70
Sóc Trăng
22 91
Thứ tư
24-11-2021
Đồng Nai
60 54
Cần Thơ
84 54
Sóc Trăng
48 82
Thứ tư
17-11-2021
Đồng Nai
05 34
Cần Thơ
77 25
Sóc Trăng
67 27
Thứ tư
10-11-2021
Đồng Nai
50 06
Cần Thơ
73 18
Sóc Trăng
57 06
Thứ tư
03-11-2021
Đồng Nai
18 06
Cần Thơ
99 50
Sóc Trăng
87 66
Thứ tư
27-10-2021
Đồng Nai
57 99
Cần Thơ
03 35
Sóc Trăng
71 69
Thứ tư
07-07-2021
Đồng Nai
61 76
Cần Thơ
45 51
Sóc Trăng
87 48
Thứ tư
30-06-2021
Đồng Nai
52 90
Cần Thơ
10 90
Sóc Trăng
36 24
Thứ tư
23-06-2021
Đồng Nai
55 23
Cần Thơ
08 91
Sóc Trăng
53 54
Thứ tư
16-06-2021
Đồng Nai
62 55
Cần Thơ
60 55
Sóc Trăng
35 63
Thứ tư
09-06-2021
Đồng Nai
02 35
Cần Thơ
91 30
Sóc Trăng
62 63
Thứ tư
02-06-2021
Đồng Nai
11 70
Cần Thơ
76 32
Sóc Trăng
84 93
Thứ tư
26-05-2021
Đồng Nai
02 35
Cần Thơ
16 75
Sóc Trăng
12 83
Thứ tư
19-05-2021
Đồng Nai
98 27
Cần Thơ
79 14
Sóc Trăng
22 38
Thứ tư
12-05-2021
Đồng Nai
66 66
Cần Thơ
67 50
Sóc Trăng
95 43
Thứ tư
05-05-2021
Đồng Nai
55 09
Cần Thơ
18 51
Sóc Trăng
24 14
Thứ tư
28-04-2021
Đồng Nai
95 53
Cần Thơ
83 47
Sóc Trăng
88 76
Thứ tư
21-04-2021
Đồng Nai
27 32
Cần Thơ
60 05
Sóc Trăng
73 89
Thứ tư
14-04-2021
Đồng Nai
76 77
Cần Thơ
17 79
Sóc Trăng
76 19
Thứ tư
07-04-2021
Đồng Nai
40 42
Cần Thơ
72 70
Sóc Trăng
36 17
Thứ tư
31-03-2021
Đồng Nai
70 23
Cần Thơ
47 12
Sóc Trăng
41 60
Thứ tư
24-03-2021
Đồng Nai
73 71
Cần Thơ
39 02
Sóc Trăng
29 89
Thứ tư
17-03-2021
Đồng Nai
80 05
Cần Thơ
16 19
Sóc Trăng
24 33
Thứ tư
10-03-2021
Đồng Nai
39 27
Cần Thơ
81 80
Sóc Trăng
12 83
Thứ tư
03-03-2021
Đồng Nai
32 99
Cần Thơ
06 03
Sóc Trăng
47 47
Thứ tư
24-02-2021
Đồng Nai
88 14
Cần Thơ
15 86
Sóc Trăng
38 11
Thứ tư
17-02-2021
Đồng Nai
23 27
Cần Thơ
72 95
Sóc Trăng
99 11
Thứ tư
10-02-2021
Đồng Nai
58 77
Cần Thơ
78 01
Sóc Trăng
06 59
Thứ tư
03-02-2021
Đồng Nai
47 34
Cần Thơ
50 62
Sóc Trăng
31 28
Thứ tư
27-01-2021
Đồng Nai
58 23
Cần Thơ
82 87
Sóc Trăng
04 66
Thứ tư
20-01-2021
Đồng Nai
67 42
Cần Thơ
64 95
Sóc Trăng
44 26
Thứ tư
13-01-2021
Đồng Nai
14 98
Cần Thơ
39 68
Sóc Trăng
38 85
Thứ tư
06-01-2021
Đồng Nai
01 60
Cần Thơ
29 04
Sóc Trăng
61 03
Thứ tư
30-12-2020
Đồng Nai
57 18
Cần Thơ
03 56
Sóc Trăng
36 16
Thứ tư
23-12-2020
Đồng Nai
72 64
Cần Thơ
73 04
Sóc Trăng
18 49
Thứ tư
16-12-2020
Đồng Nai
55 01
Cần Thơ
91 51
Sóc Trăng
22 36
Thứ tư
09-12-2020
Đồng Nai
20 93
Cần Thơ
46 66
Sóc Trăng
84 21
Thứ tư
02-12-2020
Đồng Nai
98 63
Cần Thơ
53 06
Sóc Trăng
71 53
Thứ tư
25-11-2020
Đồng Nai
07 57
Cần Thơ
45 47
Sóc Trăng
68 17
Thứ tư
18-11-2020
Đồng Nai
62 03
Cần Thơ
32 36
Sóc Trăng
51 11
Thứ tư
11-11-2020
Đồng Nai
78 97
Cần Thơ
07 62
Sóc Trăng
71 61
Thứ tư
04-11-2020
Đồng Nai
12 76
Cần Thơ
90 40
Sóc Trăng
88 57
Thứ tư
28-10-2020
Đồng Nai
07 68
Cần Thơ
11 27
Sóc Trăng
07 37
Thứ tư
21-10-2020
Đồng Nai
89 34
Cần Thơ
59 51
Sóc Trăng
03 23
Thứ tư
14-10-2020
Đồng Nai
07 56
Cần Thơ
62 27
Sóc Trăng
46 54
Thứ tư
07-10-2020
Đồng Nai
34 34
Cần Thơ
00 35
Sóc Trăng
93 09
Thứ tư
30-09-2020
Đồng Nai
03 18
Cần Thơ
11 66
Sóc Trăng
19 51
Thứ tư
23-09-2020
Đồng Nai
34 83
Cần Thơ
09 89
Sóc Trăng
32 52

Tổng hợp thông tin thú vị về Sớ đầu đuôi mn có thể anh em chưa biết

Các anh em lô thủ chuyên nghiệp thì đã không còn xa lạ gì với sớ đầu đuôi. Hiện trên thị trường đang có 3 loại là sớ đầu đuôi miền Trung, miền Nam và miền Bắc. Mỗi loại sớ đầu đuôi sẽ có những đặc điểm và đặc trưng riêng tùy vào từng loại. Trong bài viết này, Xổ Số Cô Ba sẽ giới thiệu đến anh em những thông tin thú vị về sớ đầu đuôi mn. Đặc biệt, đây có thể sẽ là những thông tin thú vị mà anh em vẫn chưa được biết. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem những thông tin này là gì và nó có gì đặc biệt.

Vài nét về sớ đầu đuôi mn - Sớ đầu đuôi miền Nam

Số đầu đuôi mn là một con số được ghép từ 2 số đầu ở giải 8 và 2 số cuối ở giải đặc biệt của xổ số miền Nam. Sớ đầu đuôi mn chính là cách tổng hợp và thống kê nhanh các con số đầu đuôi này. Sớ đầu đuôi miền Nam này sẽ tổng hợp kết quả của các kỳ mở thưởng XSMN gần nhất. Đồng thời, nó cũng sẽ cung cấp tất cả các thông tin về số đầu đuôi của các đài xổ số tỉnh miền Nam từng ngày. Từ đó giúp anh em dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm những con lô hay về, chưa về hay ít về. 

Ví dụ: Nếu kết quả giải đặc biệt của đài xổ số Hồ Chí Minh ngày hôm nay là 03314 và giải 8 là 38, 20, 01. Vậy thì số đầu mà anh em có được là 38, 20, 01 và số cuối là 14.

sớ đầu đuôi miền nam

 Vài nét về sớ đầu đuôi mn

Tỷ lệ trúng thưởng khi đánh số đầu đuôi mn

Cách đánh số đầu đuôi của mỗi miền khác nhau sẽ có tỷ lệ trúng thưởng khác nhau. Do đó, trước khi áp dụng sớ đầu đuôi để soi cầu thì anh em cần phải nắm được tỷ lệ này. Đối với số đầu đuôi miền Nam, các đài xổ số của từng tỉnh thành khác nhau sẽ có tỷ lệ trúng thưởng khác nhau. Thông thường đầu đuôi miền Nam sẽ có 2 tỷ lệ cược là 1 ăn 80 hoặc 1 ăn 75.  

Ví dụ: Nếu hôm nay anh em đánh sớ đầu đuôi mn với con lô 17 và tiền cược là 10.000 VNĐ. Đồng thời, kết quả đài xổ số miền Nam hôm đó có 2 số đầu giải đặc biệt hoặc 2 số cuối giải 8 trùng với số 17. Vậy thì anh em sẽ trúng thưởng và ăn được 750.000 VNĐ nếu tỷ lệ là 1 ăn 75. Còn nếu tỷ lệ trúng thưởng là 1 ăn 80 thì anh em sẽ ăn được 800.000 VNĐ.

Cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Nam để soi cầu hiệu quả

Cách để áp dụng sớ đầu đuôi miền Nam để soi cầu hiệu quả là câu hỏi mà anh em nào cũng muốn biết. Hiện tại có rất nhiều cách áp dụng sớ đầu đuôi mn để soi cầu chuẩn xác. Tuy nhiên, anh em nên tìm hiểu kỹ và lựa chọn cách đơn giản nhất, dễ áp dụng nhất. Dưới đây là các phương pháp áp dụng sớ đầu đuôi mn hiệu quả được các cao thủ chia sẻ. 

sớ đầu đuôi miền nam

Cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Nam để soi cầu hiệu quả

Chọn khung thời gian nuôi con lô hợp lý 

Khi đã chọn được con lô bằng cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Nam, anh em nên chọn khung thời gian nuôi lô trong khoảng từ 3 - 7 ngày. Bởi khung lô này sẽ đem lại hiệu quả cao hơn cho anh em. Vì các con số đầu đuôi chỉ nằm từ 0 - 9 nên anh em sẽ lựa chọn dễ dàng hơn.

Nhận biết được những dấu hiệu của đề về kép

Nếu kết quả kỳ mở thưởng trước xuất hiện đề kép hoặc 2 số giống nhau kẹp giữa 2 số. Vậy thì đây chính là một dấu hiệu quan trọng giúp nhận biết đề về kép. Ngoài ra, nếu anh em chơi đầu đuôi mn và thấy đuôi lô câm cùng với đầu lô không về. Vậy thì đây cũng chính là một dấu hiệu của đề về kép mà anh em cần lưu ý. Nếu xuất hiện đề về kép thì tỷ lệ về sẽ khá cao khi đánh đầu đuôi miền Nam. 

Các thông tin về sớ đầu đuôi mn đã được chia sẻ chi tiết trong bài viết trên đây. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích và giúp anh em tăng tỷ lệ trúng thưởng khi áp dụng. Chúc anh em may mắn và dự đoán được nhiều con lô hay về khi soi cầu lô đề, anh em có thể tham khảo thêm sớ đầu đuôi MTsớ đầu đuôi MB nhé.

    xổ số cô ba
    xổ số cô ba
xổ số cô ba