Sớ đầu đuôi miền trung thứ 6

Thứ sáu
22-09-2023
Gia Lai
7512
Ninh Thuận
9841
Bình Định
5562
Quảng Trị
6543
Quảng Bình
8930
Thứ sáu
15-09-2023
Gia Lai
0567
Ninh Thuận
2134
Bình Định
3752
Quảng Trị
4068
Quảng Bình
7376
Thứ sáu
08-09-2023
Gia Lai
0825
Ninh Thuận
1541
Bình Định
5156
Quảng Trị
1631
Quảng Bình
5311
Thứ sáu
01-09-2023
Gia Lai
3419
Ninh Thuận
0147
Bình Định
2335
Quảng Trị
9529
Quảng Bình
6724
Thứ sáu
25-08-2023
Gia Lai
7989
Ninh Thuận
1204
Bình Định
7153
Quảng Trị
9187
Quảng Bình
6708
Thứ sáu
18-08-2023
Gia Lai
6516
Ninh Thuận
1892
Bình Định
0923
Quảng Trị
9987
Quảng Bình
3586
Thứ sáu
11-08-2023
Gia Lai
1373
Ninh Thuận
0679
Bình Định
2159
Quảng Trị
6202
Quảng Bình
3650
Thứ sáu
04-08-2023
Gia Lai
0686
Ninh Thuận
4908
Bình Định
9827
Quảng Trị
2716
Quảng Bình
4819
Thứ sáu
28-07-2023
Gia Lai
6753
Ninh Thuận
8471
Bình Định
8956
Quảng Trị
0288
Quảng Bình
0847
Thứ sáu
21-07-2023
Gia Lai
1319
Ninh Thuận
3085
Bình Định
8088
Quảng Trị
7251
Quảng Bình
8352
Thứ sáu
14-07-2023
Gia Lai
4495
Ninh Thuận
1497
Bình Định
8567
Quảng Trị
7225
Quảng Bình
3929
Thứ sáu
07-07-2023
Gia Lai
0375
Ninh Thuận
9905
Bình Định
2248
Quảng Trị
3400
Quảng Bình
0968
Thứ sáu
30-06-2023
Gia Lai
3690
Ninh Thuận
0347
Bình Định
4865
Quảng Trị
7675
Quảng Bình
5777
Thứ sáu
23-06-2023
Gia Lai
6521
Ninh Thuận
4059
Bình Định
9945
Quảng Trị
4670
Quảng Bình
3840
Thứ sáu
16-06-2023
Gia Lai
7445
Ninh Thuận
4589
Bình Định
9987
Quảng Trị
9667
Quảng Bình
3164
Thứ sáu
09-06-2023
Gia Lai
9009
Ninh Thuận
9757
Bình Định
6740
Quảng Trị
9417
Quảng Bình
2683
Thứ sáu
02-06-2023
Gia Lai
0788
Ninh Thuận
0176
Bình Định
6520
Quảng Trị
8799
Quảng Bình
5570
Thứ sáu
26-05-2023
Gia Lai
7130
Ninh Thuận
0079
Bình Định
4605
Quảng Trị
3689
Quảng Bình
4083
Thứ sáu
19-05-2023
Gia Lai
6499
Ninh Thuận
3029
Bình Định
3498
Quảng Trị
8271
Quảng Bình
1994
Thứ sáu
12-05-2023
Gia Lai
6183
Ninh Thuận
8993
Bình Định
9681
Quảng Trị
5338
Quảng Bình
6604
Thứ sáu
05-05-2023
Gia Lai
3194
Ninh Thuận
6158
Bình Định
3530
Quảng Trị
5058
Quảng Bình
3284
Thứ sáu
28-04-2023
Gia Lai
6379
Ninh Thuận
1666
Bình Định
7020
Quảng Trị
4747
Quảng Bình
8418
Thứ sáu
21-04-2023
Gia Lai
6216
Ninh Thuận
5909
Bình Định
1916
Quảng Trị
1783
Quảng Bình
9099
Thứ sáu
14-04-2023
Gia Lai
2226
Ninh Thuận
8162
Bình Định
5523
Quảng Trị
0513
Quảng Bình
9318
Thứ sáu
07-04-2023
Gia Lai
8337
Ninh Thuận
8710
Bình Định
0773
Quảng Trị
3447
Quảng Bình
9102
Thứ sáu
31-03-2023
Gia Lai
1540
Ninh Thuận
1704
Bình Định
0938
Quảng Trị
0430
Quảng Bình
6007
Thứ sáu
24-03-2023
Gia Lai
4780
Ninh Thuận
9734
Bình Định
5900
Quảng Trị
7893
Quảng Bình
3497
Thứ sáu
17-03-2023
Gia Lai
9647
Ninh Thuận
8555
Bình Định
8923
Quảng Trị
2237
Quảng Bình
9987
Thứ sáu
10-03-2023
Gia Lai
1782
Ninh Thuận
4437
Bình Định
7281
Quảng Trị
3493
Quảng Bình
9275
Thứ sáu
03-03-2023
Gia Lai
1163
Ninh Thuận
9356
Bình Định
0008
Quảng Trị
5345
Quảng Bình
1505
Thứ sáu
24-02-2023
Gia Lai
9527
Ninh Thuận
5928
Bình Định
7025
Quảng Trị
6980
Quảng Bình
4562
Thứ sáu
17-02-2023
Gia Lai
0114
Ninh Thuận
1099
Thứ sáu
10-02-2023
Gia Lai
9758
Ninh Thuận
1029
Thứ sáu
03-02-2023
Gia Lai
9854
Ninh Thuận
3162
Thứ sáu
27-01-2023
Gia Lai
5921
Ninh Thuận
3382
Thứ sáu
20-01-2023
Gia Lai
6046
Ninh Thuận
6432
Thứ sáu
13-01-2023
Gia Lai
7863
Ninh Thuận
7328
Thứ sáu
06-01-2023
Gia Lai
4315
Ninh Thuận
8386
Thứ sáu
30-12-2022
Gia Lai
4725
Ninh Thuận
0228
Thứ sáu
16-12-2022
Gia Lai
1001
Ninh Thuận
8635
Thứ sáu
09-12-2022
Gia Lai
2463
Ninh Thuận
0719
Thứ sáu
02-12-2022
Gia Lai
8148
Ninh Thuận
9380
Thứ sáu
25-11-2022
Gia Lai
5650
Ninh Thuận
5205
Thứ sáu
18-11-2022
Gia Lai
8464
Ninh Thuận
6615
Thứ sáu
11-11-2022
Gia Lai
0327
Ninh Thuận
5228
Thứ sáu
04-11-2022
Gia Lai
9561
Ninh Thuận
7847
Thứ sáu
28-10-2022
Gia Lai
4658
Ninh Thuận
0804
Thứ sáu
21-10-2022
Gia Lai
3267
Ninh Thuận
2454
Thứ sáu
14-10-2022
Gia Lai
7577
Ninh Thuận
6935
Thứ sáu
07-10-2022
Gia Lai
6588
Ninh Thuận
7634
Thứ sáu
30-09-2022
Gia Lai
2613
Ninh Thuận
6556
Thứ sáu
23-09-2022
Gia Lai
0194
Ninh Thuận
9260
Thứ sáu
16-09-2022
Gia Lai
5713
Ninh Thuận
7652
Thứ sáu
09-09-2022
Gia Lai
7531
Ninh Thuận
5940
Thứ sáu
02-09-2022
Gia Lai
8190
Ninh Thuận
1188
Thứ sáu
26-08-2022
Gia Lai
3246
Ninh Thuận
1050
Thứ sáu
19-08-2022
Gia Lai
0006
Ninh Thuận
4035
Thứ sáu
12-08-2022
Gia Lai
9752
Ninh Thuận
0051
Thứ sáu
05-08-2022
Gia Lai
4370
Ninh Thuận
7510
Thứ sáu
29-07-2022
Gia Lai
8026
Ninh Thuận
0442
Thứ sáu
22-07-2022
Gia Lai
8372
Ninh Thuận
4711
Thứ sáu
08-07-2022
Gia Lai
3700
Ninh Thuận
5065
Thứ sáu
01-07-2022
Gia Lai
9025
Ninh Thuận
6922
Thứ sáu
24-06-2022
Gia Lai
3219
Ninh Thuận
1448
Thứ sáu
17-06-2022
Gia Lai
3046
Ninh Thuận
8777
Thứ sáu
10-06-2022
Gia Lai
0077
Ninh Thuận
0478
Thứ sáu
03-06-2022
Gia Lai
8688
Ninh Thuận
0192
Thứ sáu
27-05-2022
Gia Lai
8498
Ninh Thuận
5436
Thứ sáu
20-05-2022
Gia Lai
5553
Ninh Thuận
8959
Thứ sáu
13-05-2022
Gia Lai
5417
Ninh Thuận
4150
Thứ sáu
06-05-2022
Gia Lai
6137
Ninh Thuận
3375
Thứ sáu
15-04-2022
Gia Lai
0864
Ninh Thuận
1370
Thứ sáu
08-04-2022
Gia Lai
8483
Ninh Thuận
8915
Thứ sáu
01-04-2022
Gia Lai
0412
Ninh Thuận
6925
Thứ sáu
25-03-2022
Gia Lai
3584
Ninh Thuận
4401
Thứ sáu
18-03-2022
Gia Lai
8350
Ninh Thuận
6260
Thứ sáu
11-03-2022
Gia Lai
3125
Ninh Thuận
7180
Thứ sáu
04-03-2022
Gia Lai
1796
Ninh Thuận
9021
Thứ sáu
25-02-2022
Gia Lai
8245
Ninh Thuận
6615
Thứ sáu
18-02-2022
Gia Lai
2877
Ninh Thuận
2257
Thứ sáu
11-02-2022
Gia Lai
7735
Ninh Thuận
0006
Thứ sáu
04-02-2022
Gia Lai
2693
Ninh Thuận
0205
Thứ sáu
28-01-2022
Gia Lai
5587
Ninh Thuận
3832
Thứ sáu
21-01-2022
Gia Lai
2849
Ninh Thuận
3093
Thứ sáu
14-01-2022
Gia Lai
1634
Ninh Thuận
2958
Thứ sáu
07-01-2022
Gia Lai
3872
Ninh Thuận
7477
Thứ sáu
31-12-2021
Gia Lai
3219
Ninh Thuận
7430
Thứ sáu
24-12-2021
Gia Lai
2873
Ninh Thuận
1910
Thứ sáu
17-12-2021
Gia Lai
3473
Ninh Thuận
9677
Thứ sáu
10-12-2021
Gia Lai
1221
Ninh Thuận
9748
Thứ sáu
03-12-2021
Gia Lai
2042
Ninh Thuận
7142
Thứ sáu
26-11-2021
Gia Lai
1659
Ninh Thuận
0559
Thứ sáu
19-11-2021
Gia Lai
8559
Ninh Thuận
8910
Thứ sáu
12-11-2021
Gia Lai
4180
Ninh Thuận
8377
Thứ sáu
05-11-2021
Gia Lai
2083
Ninh Thuận
0628
Thứ sáu
29-10-2021
Gia Lai
1818
Ninh Thuận
3118
Thứ sáu
22-10-2021
Gia Lai
5721
Ninh Thuận
9206
Thứ sáu
15-10-2021
Gia Lai
3404
Ninh Thuận
8744
Thứ sáu
08-10-2021
Gia Lai
5416
Ninh Thuận
5866
Thứ sáu
01-10-2021
Gia Lai
2737
Ninh Thuận
1957
Thứ sáu
24-09-2021
Gia Lai
8972
Ninh Thuận
9926
Thứ sáu
17-09-2021
Gia Lai
9598
Ninh Thuận
6107
Thứ sáu
10-09-2021
Gia Lai
6731
Ninh Thuận
2473
Thứ sáu
03-09-2021
Gia Lai
3877
Ninh Thuận
3130
Thứ sáu
27-08-2021
Gia Lai
5419
Ninh Thuận
6011
Thứ sáu
20-08-2021
Gia Lai
2849
Ninh Thuận
7030
Thứ sáu
13-08-2021
Gia Lai
2812
Ninh Thuận
8609
Thứ sáu
06-08-2021
Gia Lai
8516
Ninh Thuận
Thứ sáu
30-07-2021
Gia Lai
5976
Ninh Thuận
1097
Thứ sáu
23-07-2021
Gia Lai
3346
Ninh Thuận
9854
Thứ sáu
16-07-2021
Gia Lai
6490
Ninh Thuận
1785
Thứ sáu
09-07-2021
Gia Lai
6577
Ninh Thuận
2323
Thứ sáu
02-07-2021
Gia Lai
4059
Ninh Thuận
3196
Thứ sáu
25-06-2021
Gia Lai
7903
Ninh Thuận
4253
Thứ sáu
18-06-2021
Gia Lai
2915
Ninh Thuận
0029
Thứ sáu
11-06-2021
Gia Lai
4416
Ninh Thuận
6228
Thứ sáu
04-06-2021
Gia Lai
9542
Ninh Thuận
0406
Thứ sáu
28-05-2021
Gia Lai
7640
Ninh Thuận
5741
Thứ sáu
21-05-2021
Gia Lai
0534
Ninh Thuận
7563
Thứ sáu
14-05-2021
Gia Lai
0002
Ninh Thuận
5554
Thứ sáu
07-05-2021
Gia Lai
9308
Ninh Thuận
2382
Thứ sáu
30-04-2021
Gia Lai
0605
Ninh Thuận
0504
Thứ sáu
23-04-2021
Gia Lai
7694
Ninh Thuận
3018
Thứ sáu
16-04-2021
Gia Lai
0961
Ninh Thuận
7127
Thứ sáu
09-04-2021
Gia Lai
9480
Ninh Thuận
5970
Thứ sáu
02-04-2021
Gia Lai
2709
Ninh Thuận
6076
Thứ sáu
26-03-2021
Gia Lai
8647
Ninh Thuận
1221
Thứ sáu
19-03-2021
Gia Lai
5044
Ninh Thuận
1204
Thứ sáu
12-03-2021
Gia Lai
5048
Ninh Thuận
7210
Thứ sáu
05-03-2021
Gia Lai
7992
Ninh Thuận
3133
Thứ sáu
26-02-2021
Gia Lai
6972
Ninh Thuận
8714
Thứ sáu
19-02-2021
Gia Lai
3963
Ninh Thuận
3072
Thứ sáu
12-02-2021
Gia Lai
3103
Ninh Thuận
0733
Thứ sáu
05-02-2021
Gia Lai
1796
Ninh Thuận
0014
Thứ sáu
29-01-2021
Gia Lai
7080
Ninh Thuận
7768
Thứ sáu
22-01-2021
Gia Lai
8009
Ninh Thuận
2293
Thứ sáu
15-01-2021
Gia Lai
0978
Ninh Thuận
3640
Thứ sáu
08-01-2021
Gia Lai
4318
Ninh Thuận
0602
Thứ sáu
01-01-2021
Gia Lai
0642
Ninh Thuận
1102
Thứ sáu
25-12-2020
Gia Lai
3095
Ninh Thuận
2611
Thứ sáu
18-12-2020
Gia Lai
8664
Ninh Thuận
7935
Thứ sáu
11-12-2020
Gia Lai
3893
Ninh Thuận
8435
Thứ sáu
04-12-2020
Gia Lai
0859
Ninh Thuận
3778
Thứ sáu
27-11-2020
Gia Lai
5141
Ninh Thuận
6850
Thứ sáu
20-11-2020
Gia Lai
6925
Ninh Thuận
9418
Thứ sáu
13-11-2020
Gia Lai
9821
Ninh Thuận
4358
Thứ sáu
06-11-2020
Gia Lai
3702
Ninh Thuận
9130
Thứ sáu
30-10-2020
Gia Lai
2382
Ninh Thuận
4299
Thứ sáu
23-10-2020
Gia Lai
5821
Ninh Thuận
2942
Thứ sáu
16-10-2020
Gia Lai
5817
Ninh Thuận
5012
Thứ sáu
09-10-2020
Gia Lai
7092
Ninh Thuận
5430
Thứ sáu
02-10-2020
Gia Lai
3299
Ninh Thuận
4862
Thứ sáu
25-09-2020
Gia Lai
7688
Ninh Thuận
9925
Thứ sáu
18-09-2020
Gia Lai
7920
Ninh Thuận
9644

Sớ đầu đuôi MT là gì? Cách xem sớ đầu đuôi miền Trung tại Xổ Số Cô Ba

Để tham gia chơi lô đề anh em có thể áp dụng nhiều cách đánh và phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ chiến thắng và hiệu quả của các phương pháp thì anh em phải hiểu và nắm rõ cách áp dụng. Sớ đầu đuôi miền Trung chính là một trong những phương pháp được nhiều anh em ưa chuộng.

Vậy sớ đầu đuôi mt là gì? Cách xem thống kê đầu đuôi miền Trung tại Xổ Số Cô Ba như thế nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá những thông tin thú vị này ngay trong bài viết dưới đây.

Giới thiệu về sớ đầu đuôi mt - Sớ đầu đuôi miền Trung

Sớ đầu đuôi mt là cách tổng hợp và thống kê nhanh 2 con lô cuối của giải đặc biệt và 2 con lô đầu của giải 8 ở đài xổ số miền Trung. Kết quả được áp dụng ở đây là kết quả mở thưởng gần nhất của các đài miền Trung. Sớ đầu đuôi miền Trung sẽ giúp anh em thống kê dễ dàng những con lô nào hay về, ít về và chưa về.

Cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Trung dễ trúng nhất

Hiện có rất nhiều anh em thắc mắc về cách áp dụng sớ đầu đuối mt dễ trúng nhất. Vì vậy, dưới đây là một số cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Trung hiệu quả. Anh em có thể tham khảo và áp dụng khi đánh số đầu đuôi mt để giành chiến thắng.

Cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Trung dễ trúng nhất

Cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Trung dễ trúng nhất

Áp dụng sớ đầu đuôi mt để soi cầu đánh đề cả đầu

Việc áp dụng sớ đầu đuôi miền trung để soi cầu đánh đề cả đầu khá là đơn giản. Đặc biệt, ngay cả những anh em Newbie vừa tìm hiểu về nó cũng có thể áp dụng. Để áp dụng soi cầu đánh đề cả đầu anh em có thể thực hiện cụ thể như sau: Anh em hãy sử dụng số ở giữa của giải đặc biệt xổ số miền Trung ở ngày thứ 4. Sau đó, anh em hãy nuôi con lô này với khung lô là 4 ngày liên tiếp. Hoặc nói một cách đơn giản là anh em sẽ dùng con lô này để đánh trong 4 ngày tiếp theo. 

Áp dụng sớ đầu đuôi miền Trung để soi cầu đánh đề cả đuôi 

Khác với khi áp dụng để soi cầu đánh đề cả đầu, việc áp dụng để soi cầu đánh đề cả đuôi sẽ có khung lô là 7 ngày liên tiếp. Cách áp dụng đơn giản này khá đơn giản nhưng sẽ đem lại tiền thưởng khi trúng rất cao. Để áp dụng soi cầu đánh đề cả đầu anh em có thể thực hiện cụ thể như sau: Anh em hãy sử dụng 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số miền Trung ở ngày thứ 5. Sau đó, anh em hãy nuôi con lô này và đánh nó trong 1 tuần từ thứ 6 tuần này đến thứ 6 tuần tới.

Cách xem thống kê sớ đầu đuôi mt tại Xổ Số Cô Ba

Tại Xổ Số Cô Ba, mỗi trang sớ đầu đuôi miền Trung sẽ được tổng hợp kết quả XSMT trong 30 ngày. Kết quả XSMT này sẽ được hiển thị với thứ tự từ ngày gần nhất đến ngày xa nhất. Mỗi trang sớ đầu đuôi mt đều sẽ bao gồm 3 cột sau:

- Cột 1: Ngày mở thưởng được sắp xếp theo thứ tự từ thứ 2 đến chủ nhật với các ngày tương ứng gần nhất.

- Cột 2: Kết quả giải 8 của kỳ mở thưởng miền XSMT.

- Cột 3: 2 số cuối ở giải đặc biệt của kỳ mở thưởng từng tỉnh thành miền Trung.

Cách xem thống kê sớ đầu đuôi mt tại Xổ Số Cô Ba

Cách xem thống kê sớ đầu đuôi mt tại Xổ Số Cô Ba

Sớ đầu đuôi miền Trung sẽ được cập nhật sau 17h30p hàng ngày khi có kết quả mở thưởng SXMT. Do đó, việc xem sớ liên tục từ thứ 2 đến chủ nhật sẽ giúp anh em cập nhật đơn giản và nhanh chóng kết quả XSMT. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho anh em trong việc dự đoán các cặp lô ở các kỳ thưởng các tỉnh miền Trung tiếp theo.

Các thông tin giới thiệu về sớ đầu đuôi mt và cách xem thống kê đầu đuôi tại XSMT đã được chia sẻ chi tiết trên đây. Hy vọng những điều này đã giúp anh em biết cách áp dụng khi đánh số đầu đuôi mt. Chúc anh em sẽ may mắn và trúng được những giải thưởng hấp dẫn trong thời gian đến. Hãy đến với Sổ Xố Cô Ba nếu anh em muốn xem những thống kê xổ số chi tiết, đừng quên tham khảo thêm sớ đầu đuôi MBsớ đầu đuôi MN nhé!

    xổ số cô ba
    xổ số cô ba
xổ số cô ba