Sớ đầu đuôi miền trung thứ 7

Thứ bảy
23-09-2023
Đà Nẵng
7993
Quảng Ngãi
7553
Đắc Nông
0281
Thứ bảy
16-09-2023
Đà Nẵng
8601
Quảng Ngãi
1630
Đắc Nông
8955
Thứ bảy
09-09-2023
Đà Nẵng
0974
Quảng Ngãi
4411
Đắc Nông
8614
Thứ bảy
02-09-2023
Đà Nẵng
8719
Quảng Ngãi
5152
Đắc Nông
7268
Thứ bảy
26-08-2023
Đà Nẵng
2319
Quảng Ngãi
4551
Đắc Nông
1833
Thứ bảy
19-08-2023
Đà Nẵng
8666
Quảng Ngãi
8782
Đắc Nông
4163
Thứ bảy
12-08-2023
Đà Nẵng
2977
Quảng Ngãi
5077
Đắc Nông
0161
Thứ bảy
05-08-2023
Đà Nẵng
4058
Quảng Ngãi
6750
Đắc Nông
0041
Thứ bảy
29-07-2023
Đà Nẵng
4152
Quảng Ngãi
7273
Đắc Nông
9319
Thứ bảy
22-07-2023
Đà Nẵng
9778
Quảng Ngãi
0346
Đắc Nông
6509
Thứ bảy
15-07-2023
Đà Nẵng
2083
Quảng Ngãi
4625
Đắc Nông
3470
Thứ bảy
08-07-2023
Đà Nẵng
6570
Quảng Ngãi
9567
Đắc Nông
8029
Thứ bảy
01-07-2023
Đà Nẵng
1323
Quảng Ngãi
4305
Đắc Nông
9902
Thứ bảy
24-06-2023
Đà Nẵng
8357
Quảng Ngãi
7184
Đắc Nông
2017
Thứ bảy
17-06-2023
Đà Nẵng
5623
Quảng Ngãi
9281
Đắc Nông
4372
Thứ bảy
10-06-2023
Đà Nẵng
0541
Quảng Ngãi
4902
Đắc Nông
1871
Thứ bảy
03-06-2023
Đà Nẵng
7109
Quảng Ngãi
0835
Đắc Nông
5071
Thứ bảy
27-05-2023
Đà Nẵng
8485
Quảng Ngãi
3584
Đắc Nông
8091
Thứ bảy
20-05-2023
Đà Nẵng
1952
Quảng Ngãi
7479
Đắc Nông
4725
Thứ bảy
13-05-2023
Đà Nẵng
5797
Quảng Ngãi
1953
Đắc Nông
3540
Thứ bảy
06-05-2023
Đà Nẵng
2568
Quảng Ngãi
1233
Đắc Nông
7390
Thứ bảy
29-04-2023
Đà Nẵng
7364
Quảng Ngãi
9340
Đắc Nông
5221
Thứ bảy
22-04-2023
Đà Nẵng
2474
Quảng Ngãi
0923
Đắc Nông
4485
Thứ bảy
15-04-2023
Đà Nẵng
7966
Quảng Ngãi
0928
Đắc Nông
3463
Thứ bảy
08-04-2023
Đà Nẵng
7454
Quảng Ngãi
0158
Đắc Nông
6420
Thứ bảy
01-04-2023
Đà Nẵng
6026
Quảng Ngãi
2462
Đắc Nông
2367
Thứ bảy
25-03-2023
Đà Nẵng
2885
Quảng Ngãi
8596
Đắc Nông
5983
Thứ bảy
18-03-2023
Đà Nẵng
8251
Quảng Ngãi
7516
Đắc Nông
5969
Thứ bảy
11-03-2023
Đà Nẵng
6347
Quảng Ngãi
6389
Đắc Nông
7132
Thứ bảy
04-03-2023
Đà Nẵng
0677
Quảng Ngãi
5668
Đắc Nông
7409
Thứ bảy
25-02-2023
Đà Nẵng
5770
Quảng Ngãi
4966
Đắc Nông
3192
Thứ bảy
18-02-2023
Đà Nẵng
0483
Quảng Ngãi
8402
Đắc Nông
0288
Thứ bảy
11-02-2023
Đà Nẵng
5345
Quảng Ngãi
2669
Đắc Nông
5092
Thứ bảy
04-02-2023
Đà Nẵng
5931
Quảng Ngãi
2146
Đắc Nông
3668
Thứ bảy
28-01-2023
Đà Nẵng
2696
Quảng Ngãi
7615
Đắc Nông
6331
Thứ bảy
21-01-2023
Đà Nẵng
1079
Quảng Ngãi
7806
Đắc Nông
6574
Thứ bảy
14-01-2023
Đà Nẵng
9705
Quảng Ngãi
2637
Đắc Nông
7662
Thứ bảy
07-01-2023
Đà Nẵng
1536
Quảng Ngãi
3169
Đắc Nông
7626
Thứ bảy
31-12-2022
Đà Nẵng
8762
Quảng Ngãi
7919
Đắc Nông
5624
Thứ bảy
24-12-2022
Đà Nẵng
0857
Quảng Ngãi
1178
Đắc Nông
3227
Thứ bảy
17-12-2022
Đà Nẵng
5334
Quảng Ngãi
7356
Đắc Nông
5290
Thứ bảy
10-12-2022
Đà Nẵng
7265
Quảng Ngãi
4657
Đắc Nông
9400
Thứ bảy
03-12-2022
Đà Nẵng
9664
Quảng Ngãi
5554
Đắc Nông
8982
Thứ bảy
26-11-2022
Đà Nẵng
1765
Quảng Ngãi
8397
Đắc Nông
3641
Thứ bảy
19-11-2022
Đà Nẵng
9423
Quảng Ngãi
4565
Đắc Nông
9130
Thứ bảy
12-11-2022
Đà Nẵng
1316
Quảng Ngãi
1083
Đắc Nông
5251
Thứ bảy
05-11-2022
Đà Nẵng
2284
Quảng Ngãi
1099
Đắc Nông
5739
Thứ bảy
29-10-2022
Đà Nẵng
8654
Quảng Ngãi
8417
Đắc Nông
5982
Thứ bảy
22-10-2022
Đà Nẵng
6219
Quảng Ngãi
2288
Đắc Nông
3818
Thứ bảy
15-10-2022
Đà Nẵng
3114
Quảng Ngãi
0209
Đắc Nông
1297
Thứ bảy
08-10-2022
Đà Nẵng
8630
Quảng Ngãi
5973
Đắc Nông
1885
Thứ bảy
01-10-2022
Đà Nẵng
5905
Quảng Ngãi
8622
Đắc Nông
8779
Thứ bảy
24-09-2022
Đà Nẵng
9389
Quảng Ngãi
7274
Đắc Nông
0792
Thứ bảy
17-09-2022
Đà Nẵng
2156
Quảng Ngãi
5359
Đắc Nông
5709
Thứ bảy
10-09-2022
Đà Nẵng
7759
Quảng Ngãi
5500
Đắc Nông
3367
Thứ bảy
03-09-2022
Đà Nẵng
6688
Quảng Ngãi
8657
Đắc Nông
0688
Thứ bảy
27-08-2022
Đà Nẵng
3515
Quảng Ngãi
2248
Đắc Nông
3737
Thứ bảy
20-08-2022
Đà Nẵng
6109
Quảng Ngãi
4719
Đắc Nông
1134
Thứ bảy
13-08-2022
Đà Nẵng
9487
Quảng Ngãi
2939
Đắc Nông
5770
Thứ bảy
06-08-2022
Đà Nẵng
5020
Quảng Ngãi
0825
Đắc Nông
0797
Thứ bảy
30-07-2022
Đà Nẵng
5361
Quảng Ngãi
8219
Đắc Nông
1301
Thứ bảy
23-07-2022
Đà Nẵng
3216
Quảng Ngãi
9019
Đắc Nông
8413
Thứ bảy
16-07-2022
Đà Nẵng
6762
Quảng Ngãi
1640
Đắc Nông
1746
Thứ bảy
09-07-2022
Đà Nẵng
0986
Quảng Ngãi
7774
Đắc Nông
0678
Thứ bảy
02-07-2022
Đà Nẵng
9342
Quảng Ngãi
0583
Đắc Nông
4843
Thứ bảy
25-06-2022
Đà Nẵng
2701
Quảng Ngãi
0036
Đắc Nông
4134
Thứ bảy
18-06-2022
Đà Nẵng
0775
Quảng Ngãi
3601
Đắc Nông
7909
Thứ bảy
11-06-2022
Đà Nẵng
4255
Quảng Ngãi
7140
Đắc Nông
0066
Thứ bảy
04-06-2022
Đà Nẵng
4310
Quảng Ngãi
9706
Đắc Nông
4070
Thứ bảy
28-05-2022
Đà Nẵng
2383
Quảng Ngãi
3918
Đắc Nông
1651
Thứ bảy
21-05-2022
Đà Nẵng
6326
Quảng Ngãi
5711
Đắc Nông
7947
Thứ bảy
14-05-2022
Đà Nẵng
5693
Quảng Ngãi
6846
Đắc Nông
7120
Thứ bảy
07-05-2022
Đà Nẵng
0869
Quảng Ngãi
5225
Đắc Nông
6127
Thứ bảy
30-04-2022
Đà Nẵng
0459
Quảng Ngãi
7353
Đắc Nông
6488
Thứ bảy
16-04-2022
Đà Nẵng
3353
Quảng Ngãi
2043
Đắc Nông
7125
Thứ bảy
09-04-2022
Đà Nẵng
4969
Quảng Ngãi
3890
Đắc Nông
5368
Thứ bảy
02-04-2022
Đà Nẵng
5990
Quảng Ngãi
9244
Đắc Nông
7714
Thứ bảy
26-03-2022
Đà Nẵng
0969
Quảng Ngãi
8695
Đắc Nông
3931
Thứ bảy
19-03-2022
Đà Nẵng
6982
Quảng Ngãi
4971
Đắc Nông
0621
Thứ bảy
12-03-2022
Đà Nẵng
7475
Quảng Ngãi
4024
Đắc Nông
9898
Thứ bảy
05-03-2022
Đà Nẵng
1440
Quảng Ngãi
9478
Đắc Nông
4985
Thứ bảy
26-02-2022
Đà Nẵng
5828
Quảng Ngãi
7551
Đắc Nông
6759
Thứ bảy
19-02-2022
Đà Nẵng
9773
Quảng Ngãi
8694
Đắc Nông
9957
Thứ bảy
12-02-2022
Đà Nẵng
1661
Quảng Ngãi
6589
Đắc Nông
7052
Thứ bảy
05-02-2022
Đà Nẵng
2511
Quảng Ngãi
8394
Đắc Nông
7894
Thứ bảy
29-01-2022
Đà Nẵng
5551
Quảng Ngãi
1465
Đắc Nông
0644
Thứ bảy
22-01-2022
Đà Nẵng
0342
Quảng Ngãi
5918
Đắc Nông
1392
Thứ bảy
15-01-2022
Đà Nẵng
1800
Quảng Ngãi
9047
Đắc Nông
8638
Thứ bảy
08-01-2022
Đà Nẵng
1722
Quảng Ngãi
7908
Đắc Nông
1833
Thứ bảy
01-01-2022
Đà Nẵng
6856
Quảng Ngãi
1664
Đắc Nông
5108
Thứ bảy
25-12-2021
Đà Nẵng
6420
Quảng Ngãi
7203
Đắc Nông
6868
Thứ bảy
18-12-2021
Đà Nẵng
0037
Quảng Ngãi
3326
Đắc Nông
7746
Thứ bảy
11-12-2021
Đà Nẵng
0665
Quảng Ngãi
8728
Đắc Nông
8096
Thứ bảy
04-12-2021
Đà Nẵng
6405
Quảng Ngãi
2281
Đắc Nông
2603
Thứ bảy
27-11-2021
Đà Nẵng
9455
Quảng Ngãi
8829
Đắc Nông
1256
Thứ bảy
13-11-2021
Đà Nẵng
4586
Quảng Ngãi
3450
Đắc Nông
0857
Thứ bảy
06-11-2021
Đà Nẵng
5868
Quảng Ngãi
9962
Đắc Nông
7508
Thứ bảy
23-10-2021
Đà Nẵng
9347
Quảng Ngãi
5477
Đắc Nông
0007
Thứ bảy
16-10-2021
Đà Nẵng
2065
Quảng Ngãi
4720
Đắc Nông
2307
Thứ bảy
09-10-2021
Đà Nẵng
8896
Quảng Ngãi
9131
Đắc Nông
1166
Thứ bảy
02-10-2021
Đà Nẵng
8514
Quảng Ngãi
9810
Đắc Nông
0336
Thứ bảy
25-09-2021
Đà Nẵng
7254
Quảng Ngãi
4972
Đắc Nông
5292
Thứ bảy
18-09-2021
Đà Nẵng
8002
Quảng Ngãi
4957
Đắc Nông
9699
Thứ bảy
11-09-2021
Đà Nẵng
3037
Quảng Ngãi
6305
Đắc Nông
3333
Thứ bảy
04-09-2021
Đà Nẵng
7460
Quảng Ngãi
Đắc Nông
9583
Thứ bảy
21-08-2021
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
4870
Đắc Nông
1208
Thứ bảy
14-08-2021
Đà Nẵng
3218
Quảng Ngãi
3989
Đắc Nông
9738
Thứ bảy
24-07-2021
Đà Nẵng
6598
Quảng Ngãi
2729
Đắc Nông
6513
Thứ bảy
17-07-2021
Đà Nẵng
7583
Quảng Ngãi
3097
Đắc Nông
3814
Thứ bảy
10-07-2021
Đà Nẵng
5879
Quảng Ngãi
2725
Đắc Nông
7087
Thứ bảy
03-07-2021
Đà Nẵng
0051
Quảng Ngãi
3747
Đắc Nông
4165
Thứ bảy
26-06-2021
Đà Nẵng
5767
Quảng Ngãi
5286
Đắc Nông
8003
Thứ bảy
19-06-2021
Đà Nẵng
6717
Quảng Ngãi
3097
Đắc Nông
3158
Thứ bảy
12-06-2021
Đà Nẵng
9360
Quảng Ngãi
2838
Đắc Nông
6328
Thứ bảy
05-06-2021
Đà Nẵng
1115
Quảng Ngãi
3824
Đắc Nông
5473
Thứ bảy
29-05-2021
Đà Nẵng
5724
Quảng Ngãi
6628
Đắc Nông
8699
Thứ bảy
22-05-2021
Đà Nẵng
8101
Quảng Ngãi
9039
Đắc Nông
5670
Thứ bảy
15-05-2021
Đà Nẵng
1116
Quảng Ngãi
2110
Đắc Nông
2081
Thứ bảy
08-05-2021
Đà Nẵng
2416
Quảng Ngãi
2159
Đắc Nông
8257
Thứ bảy
01-05-2021
Đà Nẵng
5327
Quảng Ngãi
6501
Đắc Nông
2261
Thứ bảy
24-04-2021
Đà Nẵng
8765
Quảng Ngãi
1563
Đắc Nông
8015
Thứ bảy
17-04-2021
Đà Nẵng
1991
Quảng Ngãi
5363
Đắc Nông
6560
Thứ bảy
10-04-2021
Đà Nẵng
5201
Quảng Ngãi
8057
Đắc Nông
9771
Thứ bảy
03-04-2021
Đà Nẵng
3932
Quảng Ngãi
0039
Đắc Nông
9969
Thứ bảy
27-03-2021
Đà Nẵng
9069
Quảng Ngãi
6389
Đắc Nông
5658
Thứ bảy
20-03-2021
Đà Nẵng
2744
Quảng Ngãi
5466
Đắc Nông
2211
Thứ bảy
13-03-2021
Đà Nẵng
0357
Quảng Ngãi
8899
Đắc Nông
2853
Thứ bảy
06-03-2021
Đà Nẵng
5650
Quảng Ngãi
3145
Đắc Nông
9614
Thứ bảy
27-02-2021
Đà Nẵng
7685
Quảng Ngãi
8360
Đắc Nông
2251
Thứ bảy
20-02-2021
Đà Nẵng
0202
Quảng Ngãi
5251
Đắc Nông
9088
Thứ bảy
13-02-2021
Đà Nẵng
4891
Quảng Ngãi
0273
Đắc Nông
1411
Thứ bảy
06-02-2021
Đà Nẵng
9602
Quảng Ngãi
1860
Đắc Nông
3137
Thứ bảy
30-01-2021
Đà Nẵng
1313
Quảng Ngãi
9186
Đắc Nông
1082
Thứ bảy
23-01-2021
Đà Nẵng
8182
Quảng Ngãi
3668
Đắc Nông
2584
Thứ bảy
16-01-2021
Đà Nẵng
4237
Quảng Ngãi
7261
Đắc Nông
3878
Thứ bảy
09-01-2021
Đà Nẵng
2210
Quảng Ngãi
3881
Đắc Nông
2962
Thứ bảy
26-12-2020
Đà Nẵng
1539
Quảng Ngãi
2823
Đắc Nông
2444
Thứ bảy
19-12-2020
Đà Nẵng
8784
Quảng Ngãi
6536
Đắc Nông
2671
Thứ bảy
12-12-2020
Đà Nẵng
0731
Quảng Ngãi
4658
Đắc Nông
6377
Thứ bảy
05-12-2020
Đà Nẵng
3123
Quảng Ngãi
3370
Đắc Nông
2686
Thứ bảy
28-11-2020
Đà Nẵng
4220
Quảng Ngãi
5586
Đắc Nông
6602
Thứ bảy
21-11-2020
Đà Nẵng
4694
Quảng Ngãi
6020
Đắc Nông
2005
Thứ bảy
14-11-2020
Đà Nẵng
3869
Quảng Ngãi
9091
Đắc Nông
1868
Thứ bảy
07-11-2020
Đà Nẵng
1075
Quảng Ngãi
8945
Đắc Nông
9783
Thứ bảy
31-10-2020
Đắc Nông
4570
Quảng Ngãi
9150
Đà Nẵng
8880
Thứ bảy
24-10-2020
Đà Nẵng
6289
Quảng Ngãi
4897
Đắc Nông
2771
Thứ bảy
17-10-2020
Đà Nẵng
9280
Quảng Ngãi
4254
Đắc Nông
9527
Thứ bảy
10-10-2020
Đà Nẵng
6989
Quảng Ngãi
0310
Đắc Nông
0526
Thứ bảy
03-10-2020
Đà Nẵng
3379
Quảng Ngãi
5273
Đắc Nông
0913
Thứ bảy
26-09-2020
Đà Nẵng
0748
Quảng Ngãi
7959
Đắc Nông
3964
Thứ bảy
19-09-2020
Đà Nẵng
7332
Quảng Ngãi
9860
Đắc Nông
5561

Sớ đầu đuôi MT là gì? Cách xem sớ đầu đuôi miền Trung tại Xổ Số Cô Ba

Để tham gia chơi lô đề anh em có thể áp dụng nhiều cách đánh và phương pháp khác nhau. Tuy nhiên, để tăng tỷ lệ chiến thắng và hiệu quả của các phương pháp thì anh em phải hiểu và nắm rõ cách áp dụng. Sớ đầu đuôi miền Trung chính là một trong những phương pháp được nhiều anh em ưa chuộng.

Vậy sớ đầu đuôi mt là gì? Cách xem thống kê đầu đuôi miền Trung tại Xổ Số Cô Ba như thế nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá những thông tin thú vị này ngay trong bài viết dưới đây.

Giới thiệu về sớ đầu đuôi mt - Sớ đầu đuôi miền Trung

Sớ đầu đuôi mt là cách tổng hợp và thống kê nhanh 2 con lô cuối của giải đặc biệt và 2 con lô đầu của giải 8 ở đài xổ số miền Trung. Kết quả được áp dụng ở đây là kết quả mở thưởng gần nhất của các đài miền Trung. Sớ đầu đuôi miền Trung sẽ giúp anh em thống kê dễ dàng những con lô nào hay về, ít về và chưa về.

Cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Trung dễ trúng nhất

Hiện có rất nhiều anh em thắc mắc về cách áp dụng sớ đầu đuối mt dễ trúng nhất. Vì vậy, dưới đây là một số cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Trung hiệu quả. Anh em có thể tham khảo và áp dụng khi đánh số đầu đuôi mt để giành chiến thắng.

Cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Trung dễ trúng nhất

Cách áp dụng sớ đầu đuôi miền Trung dễ trúng nhất

Áp dụng sớ đầu đuôi mt để soi cầu đánh đề cả đầu

Việc áp dụng sớ đầu đuôi miền trung để soi cầu đánh đề cả đầu khá là đơn giản. Đặc biệt, ngay cả những anh em Newbie vừa tìm hiểu về nó cũng có thể áp dụng. Để áp dụng soi cầu đánh đề cả đầu anh em có thể thực hiện cụ thể như sau: Anh em hãy sử dụng số ở giữa của giải đặc biệt xổ số miền Trung ở ngày thứ 4. Sau đó, anh em hãy nuôi con lô này với khung lô là 4 ngày liên tiếp. Hoặc nói một cách đơn giản là anh em sẽ dùng con lô này để đánh trong 4 ngày tiếp theo. 

Áp dụng sớ đầu đuôi miền Trung để soi cầu đánh đề cả đuôi 

Khác với khi áp dụng để soi cầu đánh đề cả đầu, việc áp dụng để soi cầu đánh đề cả đuôi sẽ có khung lô là 7 ngày liên tiếp. Cách áp dụng đơn giản này khá đơn giản nhưng sẽ đem lại tiền thưởng khi trúng rất cao. Để áp dụng soi cầu đánh đề cả đầu anh em có thể thực hiện cụ thể như sau: Anh em hãy sử dụng 2 số cuối của giải đặc biệt xổ số miền Trung ở ngày thứ 5. Sau đó, anh em hãy nuôi con lô này và đánh nó trong 1 tuần từ thứ 6 tuần này đến thứ 6 tuần tới.

Cách xem thống kê sớ đầu đuôi mt tại Xổ Số Cô Ba

Tại Xổ Số Cô Ba, mỗi trang sớ đầu đuôi miền Trung sẽ được tổng hợp kết quả XSMT trong 30 ngày. Kết quả XSMT này sẽ được hiển thị với thứ tự từ ngày gần nhất đến ngày xa nhất. Mỗi trang sớ đầu đuôi mt đều sẽ bao gồm 3 cột sau:

- Cột 1: Ngày mở thưởng được sắp xếp theo thứ tự từ thứ 2 đến chủ nhật với các ngày tương ứng gần nhất.

- Cột 2: Kết quả giải 8 của kỳ mở thưởng miền XSMT.

- Cột 3: 2 số cuối ở giải đặc biệt của kỳ mở thưởng từng tỉnh thành miền Trung.

Cách xem thống kê sớ đầu đuôi mt tại Xổ Số Cô Ba

Cách xem thống kê sớ đầu đuôi mt tại Xổ Số Cô Ba

Sớ đầu đuôi miền Trung sẽ được cập nhật sau 17h30p hàng ngày khi có kết quả mở thưởng SXMT. Do đó, việc xem sớ liên tục từ thứ 2 đến chủ nhật sẽ giúp anh em cập nhật đơn giản và nhanh chóng kết quả XSMT. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho anh em trong việc dự đoán các cặp lô ở các kỳ thưởng các tỉnh miền Trung tiếp theo.

Các thông tin giới thiệu về sớ đầu đuôi mt và cách xem thống kê đầu đuôi tại XSMT đã được chia sẻ chi tiết trên đây. Hy vọng những điều này đã giúp anh em biết cách áp dụng khi đánh số đầu đuôi mt. Chúc anh em sẽ may mắn và trúng được những giải thưởng hấp dẫn trong thời gian đến. Hãy đến với Sổ Xố Cô Ba nếu anh em muốn xem những thống kê xổ số chi tiết, đừng quên tham khảo thêm sớ đầu đuôi MBsớ đầu đuôi MN nhé!

    xổ số cô ba
    xổ số cô ba
xổ số cô ba